100 Büyük Edip Şair Dizisi

Ana Sayfa/100 Büyük Edip Şair Dizisi

Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet Edip Ahmet ve Atabet-ül Hakayık – Osman Nuri Ekiz

By |Kasım 17th, 2014|

İslami Türk edebiyatı ilk olarak Kur'an ve Hadis tercümeleriyle doğmuş, daha sonra yerli eserler verilmeye başlanmıştır. Kur'an ve Hadis tercümelerinin dışında bilinen ilk Türk edebiyatı ürünleri Kutadgu Bilig, Divan-ı Lugat-it Türk, Atebet-ül Hakayık gibi eserlerdir. Bu üç eser ilk İslami devrin abideleri olarak karşımızda durmaktadır. Giriş'den

Kaşgarlı Mahmud ve Divan-ı Lugat-it Türk –

By |Kasım 17th, 2014|

Kaşgarlı Mahmud, 11. asrın ikinci yarısında Divan-ı Lügat'it adlı ünlü eseri yazmış olan büyük bir Türk bilgini ve İslamiyet'ten sonraki Türk milliyetçiliğinin de ilk büyük simasıdır.Kaşgarlı Mahmud'un hayatı hakkında edebiyat tarihimizde kesin ve açık bir bilgi malesef yoktur. Ünlü bilgin'in hayatı hakkında bildiklerimizin tek kaynağı yine kendi eseri olan Divan-ı Lügat-it Türk'tür. Eserin çeşitli yerlerinde

Nihal Atsız – Hüseyin Nihal Atsız

By |Kasım 17th, 2014|

Nihal Atsız, Türk milletinin yaşıyla eşit bir yaşa sahip olan Türk milliyetçiliği fikrinin, Cumhuriyet döneminde yetişen en güçlü temsilcisidir. İlim, fikir ve aksiyon planında Türk ülküsünün kavgasını veren Atsız, tarihçi, şair, romancı ve mütefekkir yanlarını, sahip olduğu yüksek insani vasıflarla bütünleyen mümtaz bir şahsiyettir.Önsöz'den

Köroğlu – Köroğlu

By |Kasım 17th, 2014|

Köroğlu, 16. Yüzyıl ozanlarındandır. Yiğitlemeleri ve sevgi, tabiat üstüne söylediği koşmalar yüzyıllardanberi halkın dilinde yaşamıştır. Doğduğu ve öldüğü tarih ile gerçek kişiliği tam olarak bilinmeyen halk kahramanı Köroğlu üzerine hikayeler meydana gelmiştir. Asıl adı Ruşen Ali'dir. At bakıcısı olan babasının gözlerine mil çekilmiş, Köroğlu, büyüyünce bu adı almıştır. Babası Yusuf'un gözüne mil çektirenin Bolu Beyi,

Ömer Seyfeddin – Yalçın Toker

By |Kasım 17th, 2014|

Ömer Seyfettin, Türk hikayeciliğinin en ünlü simalarından biridir. Bütün ömrü boyunca Türk dili, Türk vatanı ve Türk milliyetçiliğine hizmeti düşünmüş ve eserlerinin hepsinde bu idealin gerçekleşmesi için çaba göstermiştir. Kitabın İçinden

Peyami Safa – Peyami Safa

By |Kasım 17th, 2014|

Ülkemizde sayıları pek az olan kendi kendini yetiştirmiş oto - didaktik aydınlarından en değerlisi Peyami Safa'dır. Çocuk yaşta iken yakasına yapışan hastalık, fakirlik ve eğitimsizlikle amansız mücadele vermiş, sonuçta mümtaz bir kişilik yapmıştı. Yüksek öğrenim görmesine rağmen, psikoloji, felsefe, sosyoloji, tıp ve iktisat konularında, aynı alanların uzmanlarıyla tartışabilecek seviyede kültür sahibi idi. Bu sahalardaki bilgi

Tanzimat Edebiyatı Antoloji – Şemsettin Kutlu

By |Kasım 17th, 2014|

"Tanzimat Edebiyatı Antolojisi" başlıca iki amaç üzerine düzenlenmiştir:1- Orta ve yüksek dereceli okullardaki öğrencilere edebiyat derslerinde yardımcı olmak, onlara ders konularında ve verilecek çeşitli ödevlerden kaynak vazifesi görmek,2- Yetişkin ve genel olarak edebiyat meraklısı kimselere, istedikleri zaman el altında bulundurup göz gezdirebilecekleri bir eseri teşkil etmek.Kitabın İçinden

Serveti Fünun Edebiyatı Antoloji – Hüseyin Rahmi Gürpınar , Ahmet Hikmet Müftüoğlu , Ahmet Rasim , Halit Ziya Uşaklıgil , Hüseyin Cahit Yalçın , Mehmet Emin Yurdakul , Mehmet Rauf , Tevfik Fikret

By |Kasım 17th, 2014|

"Servetifünun Edebiyatı Antolojisi" başlıca iki amaç üzerine düzenlenmiştir:1- Orta ve yüksek dereceli okullardaki öğrencilere edebiyat derslerinde yardımcı olmak; onlara gerek ders konularında, gerek verilecek ödevlerde kaynak vazifesi görmek,2- Yetişkin ve genel olarak edebiyat meraklısı kimselere, istedikleri vakit el altında bulundurup göz gezdirebilecekleri bir edebiyat eseri teşkil etmek.Önsöz'den

Yahya Kemal Beyatlı – Yahya Kemal Beyatlı

By |Kasım 17th, 2014|

Alman edebiyatının ünlü temsilcisi Johann Volfgang von Goethe Göte dünyaca ünlü bir şair, romancı ve oyun yazarıdır. 28 Ağustos 1749'da Frankfurt'ta doğdu. Babası, oğlu Göte'ye küçük yaştan itibaren hem din eğitimi aldırdı, hem de ona Latince, Yunanca, İbranice, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca öğrenimi verdirdi. 1759'da Fransızlar Frankfurt'u işgal ettikleri zaman, Goethe'nin evini Fransız ordu karargahı

Refik Halit Karay – Osman Nuri Ekiz

By |Kasım 17th, 2014|

Her millet kendi büyüklerine, her dalda eser veren milli değerlerine sahip çıkar. Bütün olanaklarıyla bu kişilerinn hayatını, sanatını, eserlerini özellikle genç kuşaklara tanıtmaya, sevdirmeye ve saydırmaya çalışır. Bu kişiler zamanla düşünceleri ve sanat eserleriyle milli sınırlarını ve çağlarını da aşarak insanlığa malı olurlar.Edebiyat tarihimizin derinliklerinden günümüze kadar gelen, Türk edebiyatına altın çağlarını yaşatan ünlü yazar

Pir Sultan Abdal – Tahir Kutsi Makal

By |Kasım 17th, 2014|

"100 Büyük Edip-Şair" dizimizden bu kere de Pir Sultan Abdal'ı sunmakla bahtiyarız. Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden biri olan Pir Sultan Abdal, yüzyıllar boyu geniş halk tabakalarının malı olmuştur.Türkçeyi en iyi şekilde kullanarak duygu ve düşüncelerini çoşkun bir lirizmle anlatan Pir Sultan Abdal'ı bu kitapta okuyucularımızın daha yakından tanıyacağı inancındayız. Başarılı bir folklör

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

By |Kasım 17th, 2014|

II. Meşrutiyet'ten 1970 yıllarına kadar gazeteci, yazar, politikacı, diplomat ve kültür adamı olarak bütün ömrünü toplumun hizmetine vermiş bir kişidir. Bir çok türde başarılı eserler veren Yakup Kadri, roman türünde verdiği ürünlerdeki başarısı nedeniyle "romancı" olarak tanınmıştır. Bütün eserlerinde toplumun sorunlarını işleyerek Türk kültürüne büyük hizmet etmiştir.Arka Kapak

Dede Korkut – Mustafa Necati Sepetçioğlu

By |Kasım 17th, 2014|

...Dede Korkut kitabı, böyle bir edebiyatın mahsulüdür. Yüzde yüz Türktür; Türk örf ve adetlerinin bütün çizgilerini taşır. Türk içtimai hayatının yarı yerleşik yarı gezgin, ekseri akıncı yönünü bütün canlılığı ile çizer. Gün doğuşundan gün batımına kadar geçen zaman dilimleri; sonbahardan kışa varan zaman dilimleri ve "Koşan at ayağı" ile "Konuşan ozan dili" nin hızında değişen

Evliya Çelebi Seyahatname’den Seçmeler – Yalçın Toker

By |Kasım 17th, 2014|

Bu dizi Toker Yayınları'nın bir kültür hizmetidir. Öğretmenlerin, öğrencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan oluşmaktadır. Kitapların özelliği, Türk şair ve ediplerinin hayatlarını, edebî kişiliklerini, eserlerin ve eserlerinden seçme örnekleri, açıklamaları ile birlikte en sade bir dille anlatmasıdır. Arka Kapak

Çağdaş Türk Edebiyatı – Vahap Kabahasanoğlu

By |Kasım 17th, 2014|

Bu dizi Toker Yayınları'nın bir kültür hizmetidir. Öğretmenlerin, öğrencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan oluşmaktadır. Kitapların özelliği, Türk şair ve ediplerinin hayatlarını, edebî kişiliklerini, eserlerin ve eserlerinden seçme örnekleri, açıklamaları ile birlikte en sade bir dille anlatmasıdır. Eserler Milli Eğitimce tavsiyelidir. Tavsiye kararları, 1825, 1826 ve 1887 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayınlanmıştır.Arka Kapak

Faruk Nafiz Çamlıbel – Faruk Nafiz Çamlıbel

By |Kasım 17th, 2014|

Faruk Nafiz Çamlıbel'in edebiyatımızda ayrı bir yeri vardır. Sanat, aşk ve yurt temlerini çağdaşlarından farklı bir biçimde ele alır. Duygu ve düşüncelerini sade, duru ve canlı bir Türkçe ile dile getirir. Aruz ölçüsü ile hece ölçüsünü birbirine iyice yaklaştırır. O kadar ki aruzla mı, heceyle mi, yazdığını ayırt etmek güçleşir.Bu küçük incelememizde daha çok Çamlıbel'in

Çağatay Edebiyatı ve Ali Şir Nevai – Osman Nuri Ekiz

By |Kasım 17th, 2014|

14. yüzyıldan başlayarak, 19. yüzyıla kadar devam eden Orta Asya Türk Edebiyatına, Cengiz Han'ın hatunu Börte Ucin'den olan ikinci çocuğu Çağatay'ın adına izafenten "Çağatay Edebiyatı" denilir. Bu 13. yüzyılın sonlarından itibaren doğudan batıya, Buharave Semarkant'a kadar uzanan topraklar üzerinde yaşayan Türkler'in meydana getirdikleri edebiyattır.Çağatay Edebiyatı ismi, bazı dilciler tarafından da oldukça farklı manalarda kullanılmıştır. Umumiyetle

Milli Edebiyat Hareketi ve Beş Hececiler – Osman Selim Kocahanoğlu

By |Kasım 17th, 2014|

E. Behiç KoryürekO. Seyfi OrhonF. Nafiz ÇamlıbelY. Ziya OrtaçH. Fahri OzansoyŞiirimizin cumhuriyeti üzerine şimdiye kadar genel nitelikte pek çok antoloji yayınlanmıştır. Hatta bu sahada özel kesimleri inceleyen bilimsel çalışma ve ciddi araştırmalar da yapılmıştır. Bizim ele aldığımız konu ise, Beş hececi olarak tanınmış şairleri şimdiye kadar yayınlanmış antolojilerdeki bilgilerden biraz daha çok malzeme ile tanıtabilmekten

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi – Mehmet Akif Ersoy , Ahmet Haşim , Ahmet Hikmet Müftüoğlu , Ahmet Rasim , Ali Canip Yöntem , Halit Ziya Uşaklıgil , Hüseyin Cahit Yalçın , Hüseyin Rahmi Gürpınar , Mehmet Emin Yurdakul , Mehmet Rauf , Ömer Seyfettin , Tevfik Fikret , Yahya Kemal Beyatlı , Ziya Gökalp

By |Kasım 17th, 2014|

Uzun ve zengin bir geçmişi bulunan Türk Edebiyat'nın bugünkü durumu hakkında isabetli değerlendirmeler yapabilmek için onun geçmişini ve tarihi seyir içide nasıl bir gelişme takip ettiğini çok iyi bilmek gerekir.Kitapta, her edebi topluluğu ve akımı kendi bütünlüğü içinde değerlendirerek, temsilcilerine ve eserlerine geçmeden önce, bağlı kalınan ilkeler hakkında toplu bilgi verdik. Böylece bağlı bulundukları sanat

Türk Destanları – Kolektif

By |Kasım 17th, 2014|

Destanlar, milletleri millet yapan, geçmişine ait bütün değerlerin yer aldığı edebiyat ürünleridir. Her destan efsanelerle değişikliklere uğratılmış olarak tarihi olayların izlerini taşır. Ama destan asla tarih demek değildir. Destanı olmayan milletlerin tarihleri köksüzdür. Türk milleti dünyanın en zengin destan hazinesine sahip olan bir millettir. Eserler Milli Eğitimce tavsiyelidir. Tavsiye kararları, 1825, 1826 ve 1887 sayılı

Fuzuli Hayatı, Sanatı ve Eserleri – Müslim Ergül

By |Kasım 17th, 2014|

Her millet kendi büyüklerine, her dalda eser veren milli değerlerine sahip çıkar. Bütün imkanlarıyla bu kişilerin hayatını, sanatını, eserlerini özellikle genç kuşaklara tanıtmaya, sevindirmeye ve saydırmaya çalışır. Bu kişiler zamanla düşünceleri ve sanat eserleriyle milli sınırları ve çağlarını da aşarak insanlığın malı olurlar.Edebiyat tarihimizin derinliklerinden günümüze kadar gelen, Türk edebiyatının altın çağlarını yaşatan ünlü yazar

Tevfik Fikret Eğitimciliği ve Şermin – Tevfik Fikret

By |Kasım 17th, 2014|

Avrupa etkisi ile gelişen yenilikçi edebiyatımızda müzik, şiir gibi fonetik; resim, heykel gibi plastik sanatları Rubab-ı Şikeste'deki şiirlerinde işlemiştir. II. Meşrutiyet'ten sonra gençliğin ülkülerini Halukun Defteri'nde; uygulamalı, oyunlaştırmacı çocuk eğitimini de Şermin'de örnekleştirmiştir. Öğretmen şairlerin öncüsü sayılan Fikret, "Batıya açılan penceremiz" Galatasaray Lisesi'nin de çağdaş kurucusu ve yöneticisi, iftihar kaynağıdır.Arka Kapak

Türk Klasikleri 100 Büyük Edip ve Şair Seti – Kolektif

By |Kasım 17th, 2014|

Bu dizi Toker Yayınları'nın bir kültür hizmetidir. Öğretmenlerin, öğrencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan oluşmaktadır. Kitapların özelliği, Türk şair ve ediplerinin hayatlarını, edebi kişiliklerini, eserlerini ve eserlerinden seçme örnekleri, açıklamaları ile birlikte en sade bir dille anlatmasıdır.

Orhan Veli Kanık ve Garipçiler – Yusuf Yıldırım

By |Kasım 17th, 2014|

Bu dizi Toker Yayınları'nın bir kültür hizmetidir. Öğretmenlerin, öğrencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan oluşmaktadır. Kitapların özelliği, Türk şair ve ediplerinin hayatlarını, edebî kişiliklerini, eserlerin ve eserlerinden seçme örnekleri, açıklamaları ile birlikte en sade bir dille anlatmasıdır. Eserler Milli Eğitimce tavsiyelidir. Tavsiye kararları, 1825, 1826 ve 1887 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayınlanmıştır.Arka Kapak

Samipaşazade Sezai ve Sergüzeşt – Yusuf Yıldırım

By |Kasım 17th, 2014|

Bu dizi Toker Yayınları'nın bir kültür hizmetidir. Öğretmenlerin, öğrencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan oluşmaktadır. Kitapların özelliği, Türk şair ve ediplerinin hayatlarını, edebî kişiliklerini, eserlerin ve eserlerinden seçme örnekleri, açıklamaları ile birlikte en sade bir dille anlatmasıdır. Bu eser Milli Eğitim Bakanlığı'nın Lise Öğrencilerine önderdiği 100 Temel Eser arasındadır.Arka Kapak

Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesi – Ahmet Özdemir

By |Kasım 17th, 2014|

Bu dizi Toker Yayınları'nın bir kültür hizmetidir. Öğretmenlerin, öğrencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan oluşmaktadır. Kitapların özelliği, Türk şair ve ediplerinin hayatlarını, edebî kişiliklerini, eserlerin ve eserlerinden seçme örnekleri, açıklamaları ile birlikte en sade bir dille anlatmasıdır. Eserler Milli Eğitimce tavsiyelidir. Tavsiye kararları, 1825, 1826 ve 1887 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayınlanmıştır.Arka Kapak

Aşık Hasan Dede – Tahir Kutsi Makal

By |Kasım 17th, 2014|

Gazi Aşık Hasan Dede, bulunduğu çevrede sohbetleri ve deyişleriyle geniş bir ün salmış, adı etrafında menkıbeler oluşmuştur. Halkın diliyle, hece ölçüsüyle söylediği gibi aruz ölçüsüyle de şiirler yazmıştır. Arapça, Farsça bilen Bektaşi "dede"leri arasında yer aldığı için ayrıca saygı da uyandırmıştır. Beydili aşiretinden, özbeöz Türk olan Aşık Hasan Dede'nin türbesi Hasandede kasabasındadır. Hasandede Camiinin avlusundaki

Aşık Hasan Dede – Tahir Kutsi Makal

By |Kasım 17th, 2014|

Gazi Aşık Hasan Dede, bulunduğu çevrede sohbetleri ve deyişleriyle geniş bir ün salmış, adı etrafında menkıbeler oluşmuştur. Halkın diliyle, hece ölçüsüyle söylediği gibi aruz ölçüsüyle de şiirler yazmıştır. Arapça, Farsça bilen Bektaşi "dede"leri arasında yer aldığı için ayrıca saygı da uyandırmıştır. Beydili aşiretinden, özbeöz Türk olan Aşık Hasan Dede'nin türbesi Hasandede kasabasındadır. Hasandede Camiinin avlusundaki

Aşık Veysel Hayatı, Sanatı, Şiirleri – Aşık Veysel

By |Kasım 17th, 2014|

Yaşatan oldukça, yaratan olacaktı. Kim ne derse desin halk şiiri devam edecekti. Yunus'u, Karacaoğlan'ı, Pir Sultan Abdal'ı, Dadaloğlu'nu yetiştiren Türk halkı kendi duygu ve düşüncelerini yansıtanları yaşatacaktı. Bu kitapla bir gerçek ozanımızı bütün cepheleriyle tanıtmak istiyorum. Türk halk şiirinin çağdaş gerçek temsilcisi büyük ozan Aşık Veysel'i; halkta saz şairleri üzerine bazı maksatlıların yarattığı bulandırıcı düşünceyi

Aşık Veysel Hayatı, Sanatı, Şiirleri – Aşık Veysel

By |Kasım 17th, 2014|

Yaşatan oldukça, yaratan olacaktı. Kim ne derse desin halk şiiri devam edecekti. Yunus'u, Karacaoğlan'ı, Pir Sultan Abdal'ı, Dadaloğlu'nu yetiştiren Türk halkı kendi duygu ve düşüncelerini yansıtanları yaşatacaktı. Bu kitapla bir gerçek ozanımızı bütün cepheleriyle tanıtmak istiyorum. Türk halk şiirinin çağdaş gerçek temsilcisi büyük ozan Aşık Veysel'i; halkta saz şairleri üzerine bazı maksatlıların yarattığı bulandırıcı düşünceyi

Cenap Şahabettin – Ahmet Özdemir

By |Kasım 17th, 2014|

"Cenab serapa yeni idi. Aruza parmaklarının arasında şaşıracak marifetler yaptıran kafiyeleri hiç beklenmeyen ve umulmayan yerden hokkabaz maharetiyle avlayan nazım eşkaline her gün libas giydirerek bir Kaleidoscope gibi türlü türlü renklerle gözleri kamaştıran bu san'atkar sade bir şair değil, harikalar icad eden bir hünerverdir.............O, ne Petrerka gibi aşk ile mest ne de Musset gibi elemle,

Cenap Şahabettin – Ahmet Özdemir

By |Kasım 17th, 2014|

"Cenab serapa yeni idi. Aruza parmaklarının arasında şaşıracak marifetler yaptıran kafiyeleri hiç beklenmeyen ve umulmayan yerden hokkabaz maharetiyle avlayan nazım eşkaline her gün libas giydirerek bir Kaleidoscope gibi türlü türlü renklerle gözleri kamaştıran bu san'atkar sade bir şair değil, harikalar icad eden bir hünerverdir.............O, ne Petrerka gibi aşk ile mest ne de Musset gibi elemle,

Ahmet Vefik Paşa – Ahmet Vefik Paşa

By |Kasım 17th, 2014|

Ahmet Vefik Paşa, Tanzimat döneminin önemli edebiyatçılarından biridir. Tiyatro yazarı, fikir ve devlet adamı, eğitimci yönleri ile siyaset ve kültür tarihimizde yer almıştır. Şuurlu ve samimi bir Türk milliyetçisi olan Ahmet Vefik Paşa, asıl ününü ise Moliére'den yaptığı tiyatro tercüme ve adaptasyon ile kazanmıştır.1. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan başkanlığı ve Sadrazamlık yapmıştır.Kitabın İçinden

Ahmet Vefik Paşa – Ahmet Vefik Paşa

By |Kasım 17th, 2014|

Ahmet Vefik Paşa, Tanzimat döneminin önemli edebiyatçılarından biridir. Tiyatro yazarı, fikir ve devlet adamı, eğitimci yönleri ile siyaset ve kültür tarihimizde yer almıştır. Şuurlu ve samimi bir Türk milliyetçisi olan Ahmet Vefik Paşa, asıl ününü ise Moliére'den yaptığı tiyatro tercüme ve adaptasyon ile kazanmıştır.1. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan başkanlığı ve Sadrazamlık yapmıştır.Kitabın İçinden

Necati Beg – Numan Külekçi

By |Kasım 17th, 2014|

Bu dizi Toker Yayınları'nın bir kültür hizmetidir. Öğretmenlerin, öğrencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan oluşmaktadır. Kitapların özelliği, Türk şair ve ediplerinin hayatlarını, edebî kişiliklerini, eserlerin ve eserlerinden seçme örnekleri, açıklamaları ile birlikte en sade bir dille anlatmasıdır. Tavsiye kararları, 1825, 1826 ve 1887 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayınlanmıştır. Arka Kapak

Necati Beg – Numan Külekçi

By |Kasım 17th, 2014|

Bu dizi Toker Yayınları'nın bir kültür hizmetidir. Öğretmenlerin, öğrencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan oluşmaktadır. Kitapların özelliği, Türk şair ve ediplerinin hayatlarını, edebî kişiliklerini, eserlerin ve eserlerinden seçme örnekleri, açıklamaları ile birlikte en sade bir dille anlatmasıdır. Tavsiye kararları, 1825, 1826 ve 1887 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayınlanmıştır. Arka Kapak

Karacaoğlan – Karacaoğlan

By |Kasım 17th, 2014|

Karacaoğlan, Türk kültürüne ilk önce Ali Rıza Yalgın'ın çalışmalarıyla tanıtılmıştır. Daha sonra Prof. Fuat Köprülü'nün öğrencileri, Karacaoğlan'ın yaşadığı bölgelerde inceleme ve derlemede bulunmuştur. Köprülü "Saz Şairleri" isimli eserinde, Türkçeyi bayrak gibi yüzyıllar boyu dalgalandıran Karacaoğlan'a büyük yer vermiştir.Kitabın içinden

Mehmet Emin Yurdakul – Yüksel Yazıcı

By |Kasım 17th, 2014|

Özellikle öğrencilerimizin yararlanacakları göz önünde tutularak hazırlanmış bulunan dizimizin bu 10 numaralı eserinde milli şair Mehmet Emin Yurdakul'u sunmaktayız. Genç neslin güçlü şairlerinden Yüksel Yazıcı'nın hazırladığı bu eserde, Mehmet Emin Yurdakul'un hayatı, sanatı, edebi kişiliği, hizmetleri anlatılmakta ve eserlerinden örnekler verilmektedir.Yayınevinden

Ahmet Hamdi Tanpınar – Ahmet Hamdi Tanpınar

By |Kasım 17th, 2014|

Ahmet Hamdi Tanpınar, Cumhuriyet Devri'nde yetişen en büyük yazarlarımızdan biridir. Eserlerinde, konulara bakış açısı, kendine has üslubu, sanat anlayışı ve mizacı ile okurlarının ilgisini çekmiş, sevgilerini de kazanmıştır.Tanpınar, çok yönlü bir yazardır. O'nun romanları, hikayeleri, denemeleri, edebi alandaki inceleme ve araştırmaları, eleştirileri yanında şiirleri de vardır.Kitabın İçinden