100 Temel Eser Dizisi

Ana Sayfa/100 Temel Eser Dizisi

Gülistan – Şirazlı Şeyh Sadi Şirazî

By |Kasım 17th, 2014|

İranlı ünlü şair Sadi'nin Bostan ve Gülistan diye isimlendirdiği iki ünlü eserinden birisi olan GÜLİSTAN, Doğu edebiyatının çok önemli klasikleri arasında yer almaktadır.1258 yılında kaleme alınan Gülistan, Sadi'nin Bostan adlı diğer kitabıyla birlikte devrin hükümdarı Atabek Ebubekir'e sunulmuş, hükümdarın beğeni ve takdirlerini kazanmıştır. Şiir ve düzyazı nesir ve nazım şeklinde kısa hikâyelerden oluşan Gülistan, ahlaki

Gülistan – Şirazlı Şeyh Sadi Şirazî

By |Kasım 17th, 2014|

İranlı ünlü şair Sadi'nin Bostan ve Gülistan diye isimlendirdiği iki ünlü eserinden birisi olan GÜLİSTAN, Doğu edebiyatının çok önemli klasikleri arasında yer almaktadır.1258 yılında kaleme alınan Gülistan, Sadi'nin Bostan adlı diğer kitabıyla birlikte devrin hükümdarı Atabek Ebubekir'e sunulmuş, hükümdarın beğeni ve takdirlerini kazanmıştır. Şiir ve düzyazı nesir ve nazım şeklinde kısa hikâyelerden oluşan Gülistan, ahlaki

Bize Göre – Ahmet Haşim

By |Kasım 17th, 2014|

.Selim İleri "O Belde'yi bile kimsenin okuduğu yok ya, ama Ahmet Haşim'in güzelim düzyazılarının hiç mi hiç okunmadığınıadım gibi biliyorum." diye bir değerlendirmede bulunuyor.100 Temel Eser arasına girmesiyle eserin okur sayısında artış olmuş ve özellikle liseli öğrenciler Ahmet Haşim'in nesir yazılarıyla buluşmuştur. Şiirlerinde "Musiki ile söz arasında,sözden ziyade musikiye yakın" bir dili tercih eden şair,nesirlerinde

Bize Göre – Ahmet Haşim

By |Kasım 17th, 2014|

.Selim İleri "O Belde'yi bile kimsenin okuduğu yok ya, ama Ahmet Haşim'in güzelim düzyazılarının hiç mi hiç okunmadığınıadım gibi biliyorum." diye bir değerlendirmede bulunuyor.100 Temel Eser arasına girmesiyle eserin okur sayısında artış olmuş ve özellikle liseli öğrenciler Ahmet Haşim'in nesir yazılarıyla buluşmuştur. Şiirlerinde "Musiki ile söz arasında,sözden ziyade musikiye yakın" bir dili tercih eden şair,nesirlerinde

Kutadgu Bilig – Osman Kehri

By |Kasım 17th, 2014|

Mutluluk yüzyıllardır arayıp durduğumuzdur. Mutlu olmak için çok yollar denedi insanoğlu. Kendisinden işe başlamayı unuttu. Bu kitap mutluluğa giden yola ışık tutuyor.Hükümdarın dilenciye; yediden yetmişe kadar herkese hitap eden ve elden düşmeyen bu eserin, taşıdığı evrensel değerlerle yirmi birinci yüzyıl insanına da söyleyecek sözü var...

Kutadgu Bilig – Osman Kehri

By |Kasım 17th, 2014|

Mutluluk yüzyıllardır arayıp durduğumuzdur. Mutlu olmak için çok yollar denedi insanoğlu. Kendisinden işe başlamayı unuttu. Bu kitap mutluluğa giden yola ışık tutuyor.Hükümdarın dilenciye; yediden yetmişe kadar herkese hitap eden ve elden düşmeyen bu eserin, taşıdığı evrensel değerlerle yirmi birinci yüzyıl insanına da söyleyecek sözü var...

Dede Korkut Hikayeleri – Alim Kahraman

By |Kasım 17th, 2014|

Dede Korkut Hikâyeleri bir şahsın eseri değildir. O, bir milletin ortak sanat dehasının verimidir. İçinde yer alan hikâyeler, büyük bir destanın yazıya geçirilmiş ve bu yolla günümüze ulaşmış parçalarıdır.Dede Korkut Hikâyeleri, değişik açılardan yaklaşıldığında daha iyi fark edilen birçok üstün özellikler taşımaktadır. Mesela bu hikâyelerde dilin kullanılışı, etkileyici kurgulama ve anlatım tekniği ayrı ayrı ele

Dede Korkut Hikayeleri – Alim Kahraman

By |Kasım 17th, 2014|

Dede Korkut Hikâyeleri bir şahsın eseri değildir. O, bir milletin ortak sanat dehasının verimidir. İçinde yer alan hikâyeler, büyük bir destanın yazıya geçirilmiş ve bu yolla günümüze ulaşmış parçalarıdır.Dede Korkut Hikâyeleri, değişik açılardan yaklaşıldığında daha iyi fark edilen birçok üstün özellikler taşımaktadır. Mesela bu hikâyelerde dilin kullanılışı, etkileyici kurgulama ve anlatım tekniği ayrı ayrı ele

Şehir Mektupları – Ahmet Rasim

By |Kasım 17th, 2014|

Ahmet Rasim bir istanbul yazarıdır. Onun kitapların-da şehrin nabzını, ruhunu, rengini, kokusunu buluruz. Ahmet Rasim'in istanbul'u bu kadar içerden ve ayrıntılı gözlemleyip aktarabilmiş olmasında yetişme ve yaşama biçiminin de doğrudan etkisi vardır. Sokakta, halkın içinde büyüyen Ahmet Rasim, insana ve şehre ait gözlemlerini çocukluğundan son yıllarına kadar çok canlı tablolarla kaydetmiştir. Böylece bir yandan çocukluk

Şehir Mektupları – Ahmet Rasim

By |Kasım 17th, 2014|

İstanbul hayatının birgazeteci gözüyle tasviri...Sokaklar, büyük mağazalar,kahvehaneler, tekkeler, sancılar,dilenciler, mesire yerleri, köşkler,deniz hamamları, Direklerarasıeğlenceleri, tiyatrolar, bayramlar,Boğaz vapurları, atlı tramvaylar,bisikletler ve akla gelebilecekyüzlerce konunun anlatımı...Her sınıftan, her türlü insanın boygösterdiği bir İstanbul... Sosyologlara malzeme olabilecekbir hayli bilgi...Ahmet Rasim'in hoş sohbet, kendineözgü biri olduğunu her satırındahissettiren bir eser...

Şehir Mektupları – Ahmet Rasim

By |Kasım 17th, 2014|

İstanbul hayatının birgazeteci gözüyle tasviri...Sokaklar, büyük mağazalar,kahvehaneler, tekkeler, sancılar,dilenciler, mesire yerleri, köşkler,deniz hamamları, Direklerarasıeğlenceleri, tiyatrolar, bayramlar,Boğaz vapurları, atlı tramvaylar,bisikletler ve akla gelebilecekyüzlerce konunun anlatımı...Her sınıftan, her türlü insanın boygösterdiği bir İstanbul... Sosyologlara malzeme olabilecekbir hayli bilgi...Ahmet Rasim'in hoş sohbet, kendineözgü biri olduğunu her satırındahissettiren bir eser...

Türk Masalları – Naki Tezel

By |Kasım 17th, 2014|

"Bir varmış bir yokmuş. Zaman zaman içinde kalbur saman içinde. Deve tellal iken, horoz imam iken, manda berber iken; annem kaşıkta, babam beşikte iken... ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, babam düştü beşikten, alnını yardı eşikten... annem kaptı maşayı, babam kaptı küreği, gösterdiler bana kapı arkasındaki köşeyi... Çoğu zaman bu sözlerle aralanır masal âleminin

Vatan Yahut Silistre – Namık Kemal

By |Kasım 17th, 2014|

Tanzimat döneminin en önemli isimlerinden birisi olan Namık Kemal, hemen hemen tüm eserlerinde "vatan", "hürriyet", "millet" kavramlarını esas almıştır.Batılı anlamda ilk tiyatro eserimiz olan Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal'in de yazdığı ilk oyundur. Eser, Namık Kemal'in sağlığında Gedikpaşa Tiyatrosu'nda sahnelenmiş hatta gösterimin ardından çıkan bazı olaylar ve İbret gazetesinde yayımlanan bazı makaleler, Namık Kemal ve

Mesnevi’den Seçmeler – Mevlana Celaleddin Rumi

By |Kasım 17th, 2014|

Gençler için hazırlanan bu Mesnevi seçmeleri, Mesnevi'nin gizli mesajlarını ve tasavvuf düşüncesinin uçsuz bucaksız fikirlerini, en açık ve kolay anlaşılır yolla anlatırken Mesnevi'ye dair detaylarla da asıl metne bir giriş niteliği taşıyor.Mesnevi'nin ana çerçevesine dokunmadan sade bir dil ile öyküleştirilip özenle seçilmiş hikâyeler gençlere, hem bu bilgelik kitabının ana fikri hakkında bilgi veriyor, hem de