Alevi Bektaşi Klasikleri Dizisi

Ana Sayfa/Alevi Bektaşi Klasikleri Dizisi

Dastan-ı İbrahim Edhem – Kolektif

By |Kasım 17th, 2014|

- Önsöz- Kaynak Kişi- Giriş- Bibliyografya- Orjinal ve Çeviri Metin- Dâstân-ı İbrâhim Edhem- Dâstân-ı Fâtıma- Dâstân-ı Hâtun- Sözlük- İndeksİslam Tasavvufunun en önemli merkezlerinden biri olan Horasan, bir çok büyük değer yetiştirmiştir. Ahmet Yesevi, Lokman-ı Perende, Hacı Bektâş-ı Veli ve İbrahim Ethem bu değerlerden sadece bir kaçıdır. Öğretileri çağları aşmış bu Horosan Erenleri'nin düşüncelerini benimseyen müridânı,

Kitab-ı Dar – Osman Eğri

By |Kasım 17th, 2014|

Alevilik-Bektaşilik konusunda derinliğine araştırma yapmadan önce, bu kadar sayıda yazılı kaynağın varlığından haberdar değildim. Özellikle sahaya inerek, dede ve babalarla görüştükten sonra, çok sayıda Osmanlıca yazılı kaynağın var olduğuna insanlarımızın Osmanlıca bilmediklerinden dolayı bu eserleri okuyamadıklarına, ama orjinal olmalarından dolayı bu kıymetli eserleri muhafaza ettiklerine şahit oldum.Doç. Dr. Osman EğriÖnsöz'den

İlm-i Cavidan – Virani Baba

By |Kasım 17th, 2014|

Virani Baba'ya ailt olan İlm-i Cavidan adındaki bu eser, içerisinde yer alan çok sayıdaki ayet, hadis, onlara ait yorumlar ve Ehl-i Beyt sevgisini dile geiren manzum beyitler nedeniyle kendisinden sonraki devirleri etkilemiş bir klasiktir. Virani Baba'ya ait deyiş, nefes ve düvaz-imamlar, dilden dile gönülden gönüle nakledilerek bugüne kadar ulaşmıştır. Virani Baba'nın Allah, Peygamber ve Ehl-i

Hızırname – Seyyid Alizade Hasan b. Müslim

By |Kasım 17th, 2014|

Hızırname adlı bu eser, Alevi-Bektaşi İslam inancını, kültürünü ve ritüellerini şiirsel bir dille ortaya koymaktadır. Dil ve anlatım tarzıyla da Anadolu'ya özgü bir özellik taşır. Hz. Peygamber, Hz. Ali, On İki İmamlar, Hacı Bektaş Veli ve Şeyh Safi başta olmak üzere Alevi-bektaşi önderlerinin faziletlerini dile getirir. Dört kapı kırk makam, şeriat, tarikat, marifet, hakikat, yol,