Anadolu Aşıkları Dizisi

Ana Sayfa/Anadolu Aşıkları Dizisi

Karacaoğlan – Orhan Yorgancı

By |Kasım 17th, 2014|

Ülkenin en büyük şairidir. Kara yağız biridir, yakışıklıdır. Kültürlüdür gezgindir. Aşkın, sevdanın ve doğanın aşığıdır. Hem kendisi uzun yaşamış, hem de öyküsü.. Halkın efsanesi olmuştur.Tanıtım Bülteninden

Şair Padişahlar – Orhan Yorgancı

By |Kasım 17th, 2014|

II.Mahmud'un kızı, Abdulaziz'in kız kardeşi ADİLE SULTAN, Osmanlı hanedanında Divan olan tek kadın şairdir. Kadının sosyal ortam içine çıkmasına da öncülük etmiştir. Adile Sultan, özellikle Fuzuli ve Şeyh Galip'e nazireler, Yunus Emre tarzında hece vezni ile şiirler yazmıştır.Tanıtım Bülteninden

Dadaloğlu – Orhan Yorgancı

By |Kasım 17th, 2014|

19.yüzyılın Halk Edebiyatı ozanları arasın da en ünlülerinden biri olan Dadaloğlu, yiğit ve gür bir sesle, coşkuyla söylediği şiirlerinin çoğunda, yaşadığı çağın tarihsel ve toplumsal özeliklerini anlatmıştır. Dadaloğlu bir meydan ozanıdır. Duygu ve düşüncelerini ustaca yansıtmış, büyük bir halk şairidir.Tanıtım Bülteninden

Hacı Bayram Veli – Orhan Yorgancı

By |Kasım 17th, 2014|

Hacı Bayram-ı Veli der ki ; ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü bu sırlar size emanettir. Emanete hıyanet ise, çirkin bir harekettir. Emaneti koruyunuz.Tanıtım Bülteninden

Ömer Hayyam – Orhan Yorgancı

By |Kasım 17th, 2014|

Eğer, bir yabancı sana vefakarlık ederse Onu akrabadan kabul et. Eğer akraban sana vefasızlık ederse Onu düşman kabul et. Eğer zehir sana şifa verirse panzehir say. Eğer bal seni hasta ederse arı soktu kabul et.Tanıtım Bülteninden

Köroğlu – Orhan Yorgancı

By |Kasım 17th, 2014|

Köroğlu destanı çok uzun yıllar öncesinden günümüze ulaşmış, halen dilden dile dolaşan, halkın çok sevdiği bir destandır. Geçmişi günümüze bağlamış eşsiz bir eserdir. Köroğlu'nun öyküsü anlatılırken iki Köroğlu'ndan söz edilmektedir, bunlardan biri ozan köroğlu, ikincisi ise eşkıya köroğlu'dur.Tanıtım Bülteninden

Pir Sultan Abdal – Orhan Yorgancı

By |Kasım 17th, 2014|

Pir Sultan Abdal : Koyun beni Hak aşkına yanayım .Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.Tanıtım Bülteninden

Yunus Emre – Orhan Yorgancı

By |Kasım 17th, 2014|

İnsan olan herkese karşı, fakir, zengin, Hıristiyan, Müslüman ayırımı yapmayan, engin sevgiyle bağlıdır. Ondaki insan sevgisi, insanda Allah'tan bir parça, ondan gelip bedenleşmiş, bir cevher bulunduğunu bilmesindendir. Yunus, işte bu parçanın bütününe, yani Allah'a aşıktır. Yunus Emre'nin felsefesi şu satırda özetlenmiştir.Yaratılmışı sev, Yaratandan ötürü .Tanıtım Bülteninden

Mevlana – Orhan Yorgancı

By |Kasım 17th, 2014|

Yine gel, yine gel her ne olursan ol yine gel, ister kafir, ateşe tapan, putperest ol yine gel,bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, yüz defa tövbeni bozmuş olsan da,yine gel.Tanıtım Bülteninden

Aşık Veysel – Orhan Yorgancı

By |Kasım 17th, 2014|

Aşıklık geleneğinin unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde ortaya çıkan ve 20. yüzyıl Türk Halk Şiirinin önde gelen siması olarak kendini kabul ettiren Aşık Veysel, içli bir saz şairidir. Şiirlerinde güçlü bir duygu, sade bir anlatım ile ayrıca rindi bir hava vardır.Tanıtım Bülteninden