Antik Türk Klasikleri Dizisi

Ana Sayfa/Antik Türk Klasikleri Dizisi

Bize Göre – Ahmet Haşim

By |Kasım 17th, 2014|

"Ahmet Haşim'in ince, zarif, nükteli, sanatlı, işlenmiş, kadife gibi yumuşak ve açılmış çiçekler gibi olgun nesrini methetmek için ne söylense az gelir. Ekseriyetle pek zeki ve bazen de için için alaycı olan bu nesir hakikaten ne güzeldir! Ahmet Haşim bunlarla "Bize Göre" hisler ve fikirler yazmıştır... Hatırlıyorum, Ahmet Haşim, İkdam'da bir "Bize Göre" parçasını fikrinden

Şehir Mektupları – Ahmet Rasim

By |Kasım 17th, 2014|

Edebiyatımızda "şehir yazıları"nın ilk örneğini, çoğu Malumat gazetesinde yayınlanan mektuplarla Ahmet Rasim vermiştir. Ahmet Rasim'in en büyük özelliği, yazılarını bir sohbet havası içinde tazması ve daha ilk cümleden okurunu kucaklamasıdır. Dönemin İstanbul'unu mekan, kültürel yapı, gelenekler, alışkanlıklar, insan ilişkileri gibi unsurlarla ele alan ve bütün zenginliğiyle yansıtan Ahmet Rasim, "Şehir Mektupları"nda büyük bir gözlem yeteneği,

Kabusname – Keykavus

By |Kasım 17th, 2014|

Bir zamanlar Kûhistan'da bir padişah, bu padişahın da genç bir oğlu varmış. Adına Gilan Şah derlermiş. Bir gün padişah, oğlunu gaflet uykusunda görmüş. Gururluymuş. Eğer kendi oğlunu terbi­ye etmezse, cevherini balçığa atmış gibi olacakmış. İşte bu sebeple, oğluna doğru yolu göster­mek için bu kitabı yazmış ve: “Ey oğul, demiş. Bilmiş ol ki ben yaşlandım. Zayıf

Amak-ı Hayal – Filibeli Ahmet Hilmi

By |Kasım 17th, 2014|

"Tuhaf! Varla yok hiç bir olur mu? Örneğin ben şimdi varım, yarın yok olacağım. Bu ikisi arasında fark yok mu?" dedim. Deli, başını çevirdi. Kahkahayı bastı: "Vay! Sen varsın ha?! Acaba var mısın?" Ruh ve madde âlemi arasında varlığın hakiki manasını arayan Raci'nin yolu nihayet bir gün, mezarlıktaki küçük kulübesinde yaşamını sürdüren Aynalı Baba ile

Tiryaki Sözleri – Cenab Şahabettin

By |Kasım 17th, 2014|

"Olduğundan fazla görünmek isteyen, olduğu kadar bile görünmez olur." "Lisan, ruhun vatanıdır." "Kafalar boş durdukça kalınlaşır." " Hakikati güneşe benzetiler; doğrudur: Gözlerimizi yaralar korkusuyla çoğuna bakamayız." Güzel söz söyleme sanatında bir usta olan Cenab Şahabettin'in kaleminden çıkmış ve onun Türkçeyi kullanmaktaki hüneri ile yoğrulmuş bu özdeyişler, "Tiryaki Sözleri"nden sadece birkaçı. Şahabettin'in ince, keskin ve nükteli

Karagöz İle Hacivat – Kolektif

By |Kasım 17th, 2014|

Yüzyıllarca canlı kalmayı başarmış Türk gölge oyunu, toplumsal dokumuzu yansıtan en önemli sanat dallarındandır. Çünkü bu oyunlar Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş sınırları içinde hoşgörü içinde yaşamış çeşitli din ve milletlere mensup insanların ilişkilerini yansıtır. Yüzyıllardır tüm kuşakları eğlendirmeye başaran Karagöz İle Hacivat'ın bu sırrı, gerçek ve samimi yapısından gelir. Fazla söze ne hacet, Açılıyor perdemiz!

Yeniçeriler – Ahmet Mithat

By |Kasım 17th, 2014|

Yeniçeriler, Ahmet Mithat'in Letâif-i Rivâyât adlı hikâye dizisine ait, trajik ve tarihî bir kısa romandır. Yazar hikâyenin bir bölümünü yeniçerilik müessesesini anlatmaya ayırır, böylece dönemin iç dinamikleri hakkında da okuru bilgilendirmiş olur. Nitekim hikâyede yeniçerilik müessesesi çürümeye yüz tutmuş bir kurum, yeniçeriler ise serkeş, başına buyruk insanlar olarak tasvir edilir. Eserde, Çorbacı Osman ile yine

Mahzen-i Esrâr – Kolektif

By |Kasım 17th, 2014|

Kalp iklimine girmeyenSözden anlamaz.Sözün yorumu sözden daha çoktur.Dünya var oldukça Nizami'ninSözü yankılansınO erişilmez bir mücevhercidir.İslam edebiyatının büyük söz üstadı Nizami'nin Penc Genc adlı "Hamse"sinin ilk mesnevisi olan Mahzen-i Esrâr Sırlar Hazinesi, hakikatler âleminin gizli anlam incilerini ortaya saçmayı ve derin anlamların özünü sunmayı vaat ediyor. Sözlerinin birer mücevher olduğunu söyleyen Nizami, kendi ifadesiyle "Kitabının manevi

Notre Dame’ın Kamburu – Victor Hugo

By |Kasım 17th, 2014|

Notre Dame Kilisesi'nin kambur zangocu Quasimodo, güzel çingene kızı Esmeralda'ya âşık olmuştur. Ne var ki velinimeti rahip Claude Frollo da bu kıza karşı ilgisiz değildir. Esmeralda'nın âşık olduğu Yüzbaşı Phoebus da bu üçgene eklenince, "Sevmek sahip olmak mıdır yoksa fedakârlık mı?" sorusunu akla getiren üç farklı insan ve üç farklı aşk gözler önüne serilir.Victor Hugo'nun

Gülistan – Şeyh Sadi Şirazi

By |Kasım 17th, 2014|

Gülistan, şiirle nesrin ve öğütle iç konuşmanın iç içe geçtiği, şiirsel bir anlam bahçesidir. Sadi'nin tüm elerinde olduğu gibi Gülistan'da da toplumcu ve ahlakçı tutumun izlerini görürüz. İnsanın kendine ve ötekine acı vermeden nasıl yaşayabileceği sorusunu sürekli yedeğinde taşır. Doğulu kıssa geleneğinin özelliklerini yansıtan Sadi öykücüdür, fakat şiirle masal arasında akar onun öyküleri. Ve belki