Bilgi Dizisi

Ana Sayfa/Bilgi Dizisi

Yazarın Kitabı – Feridun Andaç

By |Kasım 17th, 2014|

Hayranlık duyduğumuz, yapıtlarını beğenerek okuduğumuz yazarların yazım serüvenleri çoğumuzun ilgisini çeker. Bir okur olarak çıktıkları edebiyat yolculuğunda hangi süreçlerden geçtiklerini, yazarlığa doğru nasıl yol aldıklarını ve yazmaya, yazar olmaya nasıl karar verdiklerini merak ederiz.Feridun Andaç'ın 50 yazara yönelttiği, "Okuma serüveninden yazma eylemine uzanan yolunuzu anlatan bir deneme yazar mısınız?" sorusuna verilen yanıtlar, bu konuya ışık

Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği – Turgut Özakman

By |Kasım 17th, 2014|

'Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği', Turgut Özakman'ın, 51 yıllık yazarlık, 36 yıllık öğretmenlik birikiminin ürünü olan bir kitap; yalnız öğrencilerin ve dramaturgların değil, oyun ve senaryo yazmak isteyen herkesin yararlanabileceği özgün bir çalışma.Kitapta, birçok örnekle desteklenmiş olarak, konu bulmakla ilgili bütün yöntemler, karakter yaratmanın yolları, drama sanatının başlıca teknik ve estetik sorunları ve çözümleri, pratik

Halk Şiirimizin Gücü – Doğan Aksan

By |Kasım 17th, 2014|

Dile dayanan bir yaratı olan şiir, gücünü dilin sınırsız olanaklarından, bugün bile bütünüyle çözülememiş sırlarından ve kişisel kullanımından alır.Doğan Aksan, "Halk Şiirimizin Gücü" adlı bu kitabında, şiir dili üzerinde çalışmış bir dilbilimci olarak, halk şiirimizin doruktaki, sevilen, beğenilen ürünleri başta olmak üzere birçok örneğini güçlü kılan yönleri, şiir dili, dilbilim ve anlambilim bakımından ele alıp

Mevlana Hayatı,Sanatı,Yapıtlarından Seçmeler – Abdülbaki Gölpınarlı

By |Kasım 17th, 2014|

Abdülbaki Gölpınarlı'nın hazırladığı bu kitapta, büyük Türk şairi Mevlâna Celâlettin- Rumi' nin hayatını; tasavvufa dayanan düşüncesini; din, insanlık, aşk, müzik, kadın, özgürlük gibi konularla ilgili görüşlerini ve sanatını irdeleyen kapsamlı bir önsözün yanı sıra, şairin yapıtlarından seçilerek özenle çevrilmiş parçaları bulacaksınız."Muma gelen, onunla yanan aşk ateşiyiz biz; mum gibi mazlum pervaneyi yakıp yandırmaya geldik.Ercesine sarhoşça

Yazınsal Türler – Emin Özdemir

By |Kasım 17th, 2014|

Her yazınsal yaratı, dilin kulanımına ve yaratıcısının iletişim konumuna göre belirli bir tür içerisinde yer alır. Yazı ve yazın evrenimizi oluşturan bu türler nelerdir? Biçimsel ve içeriksel yönden hangi özellikleri içerirler? Elinizdeki kitap, bu temel sorulardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Açıklayıcı örnekleme yöntemine bağlı kalınmıştır kitap boyunca. Bu bağlamda dilsel ve yazınsal ürünleri tanımak isteyen, yazıya

Atatürk Ve İki Büyük Türk Düşünürü Namık Kemal – Ziya Gökalp – Ergun Sav

By |Kasım 17th, 2014|

"Devletin taşları dökülüyor, temeli sökülüyor. Küresel olmaya çalıştığımızı sandık, püresel olmaya başladık. Kalitesizlik 'kalite' sayılır oldu. Gençler, internette 'çet'liyorlar. Ayçiçeği çitleseler daha iyi. Düşünür pek az, düşünür gibi yapanlar pek çok. Onlar da yüzeyde ve düşük düzeyde. Kof şöhretler ülkesi olduk. Milli değerlerimiz kenara atılmış, kültürümüz itilip kakılmış.Sanal ve banal bir alemde yaşar olduk.İstedim ki;

Diplomaturka – Ergun Sav

By |Kasım 17th, 2014|

Diplomaturka Ergun Sav'ın mesleki otobiyografisidir.-Dipo-dra-matik Anlatılar-da diplomatik yaşamla ilgili anılarını mizah üslubuyla yazmıştı. -Diplomaturka-da kariyerini, görev yaptığı ülkeleri, insanları fıkralarla, şiirlerle süsleyecek, özgün diliyle anlatıyor.Diplomat-yazar Ergun Sav, Fransa, Nijerya, Fİnlandiya, Almanya, Katar, Brezilya ve Portekiz'i; ülkeleri, tarihleri, halkları, ilginç olayları, ilginç kişleriyle tanıtıyor.-Diplomaturka-da Dışişleri Bakanlığımızı, diplomatlarımızı, elçiliklerimizi, konsolosluklarımızı biraz daha yakından tanıyacaksınız.

Eleştirel Okuma – Emin Özdemir

By |Kasım 17th, 2014|

Hemen çoğumuz, okula başlayışımızdan kısa bir süre sonra, harfleri birbiriyle çatarak anlam çıkarma, başka bir deyişle okuryazarlık becerisini kazanırız. Ancak yaşamın akışı içinde bu beceriyi sürekli kullanma gereğini duymayız. Bu yüzden çoğumuz "okur" değil "okuryazar" sayılırız. Peki, okuryazarlıktan okurluğa nasıl geçebiliriz? İşte elinizdeki kitap böyle bir amaçla, okuryazarlıktan okurluğa giden yolu gösterme amacıyla hazırlanmıştır. Okuyacağımız

Canavar’ın İnternet’teki Sayısı: 666 – Frank Sunn

By |Kasım 17th, 2014|

Internet, tüm dünyayı sarıyor. Her yerde 'bilgi toplumu'nun promosyonu yapılıyor.Ancak bu gelişmelerin bir de karanlık yanı olduğunu çok az insan seziyor.Bugün devletlerin ve özel şirketlerin üzerinde çalıştığı gözetleme sistemlerinde, 'www' hayati bir rol oynuyor.Internet ve insanlara implantasyon yoluyla yerleştirilebilen mikro-yongalar aracılığıyla, yakında tüm insanlık Orwell'in 1984'ünde betimlediği gibi eksiksiz bir gözetim altına alınmış olacak.Kutsal Kitabın

Öykü Yazma Teknikleri – Salih Bolat

By |Kasım 17th, 2014|

Son yıllarda ülkemizde "Yaratıcı Yazarlık" üzerine yayımlanan çeşitli kitaplara, bazı üniversitelerimizde verilen derslere ve seminerlere karşın, bu alandaki boşluk henüz kapanmış değil. Salih Bolat'ın hazırladığı Öykü Yazma Teknikleri, bu boşluğun kapanması yönünde önemli bir adım; genç yazarlar için bir kaynak kitap ve yazma sanatı üzerine düşünen, edebiyatla ilgilenen herkesin ilgisini çekecek bir çalışma...

Öykü Yazma Teknikleri – Salih Bolat

By |Kasım 17th, 2014|

Son yıllarda ülkemizde "Yaratıcı Yazarlık" üzerine yayımlanan çeşitli kitaplara, bazı üniversitelerimizde verilen derslere ve seminerlere karşın, bu alandaki boşluk henüz kapanmış değil. Salih Bolat'ın hazırladığı Öykü Yazma Teknikleri, bu boşluğun kapanması yönünde önemli bir adım; genç yazarlar için bir kaynak kitap ve yazma sanatı üzerine düşünen, edebiyatla ilgilenen herkesin ilgisini çekecek bir çalışma...