Deneme-İnceleme-Eleştiri Dizisi

Ana Sayfa/Deneme-İnceleme-Eleştiri Dizisi

İnsan Tükenmez – Fethi Naci

By |Kasım 18th, 2014|

İşte yarınki eleştirmeye kaynaklık edecek yapıt."-Hüseyin Cöntürk-"İnsan Tükenmez'i, Bay Fethi Naci'nin bu adla topladığı yazıları okuyorum. Çok söz söylenebilir o betik üzerine. Öyle sanıyorum söylenecektir de. Kimi, örneğin Yeni Ufuklar'da, Yeditepe'de yazanlar pek beğenecek, pek önemli sayacak, bilimsel bir yöntemle bizde eleştiriye yenileştirdiğini, büyük doğruları yayıp gözleri açtığını söyleyeceklerdir. Kimi de ürperecektir: yavuzlar yavuzunun, yıkıcılar

Eleştiride 40 Yıl – Fethi Naci

By |Kasım 17th, 2014|

Sosyalizmin insanoğlunun yaratabilidiği en güzel gerçekleşebilir düş olduğuna, dünyanın gençliği olduğuna inanıyorum. Reel sosyalizmin çöküşünün nedenlerini açıklayabiliyoruz. Burjuva demokratik özgürlüklerin, evrensel özgürlükler olduğunu artık biliyoruz."Şunu da - nesnel verilere dayanarak - söyleyebiliriz: Türkiye burjuvazisi, bırakın insanca yaşanacak bir Türkiye, özgür ve adetli bir Türkiye kurmayı, Türkiye'yi yönetmekten bile âciz olduğunu 1950'den bu yana bütün iktidarlarıyla

Kuşku Çağı – Nathalie Sarraute

By |Kasım 17th, 2014|

"Her çağda bir anti-roman, bir Yeni Roman vardı. Ç:ağımızda da, Kafka'nın romanı, Proust'un romanı, Joyce'un romanı, yaeni romandılar; yani geleneksel romana karşı çıkan, onun yeteneksizliklerini görüp, algıladıkları, ortaya koymak istedikleri gerçeklere uygun biçimler arayan, bu buldukları biçimlerle de kendilerine değin aydınlatılmamış özleri, gerçekleri önümüze köyan..."

Çoğunluğun Gücü – Memet Fuat

By |Kasım 17th, 2014|

"Demokrasili devletler, ne yolla olursa olsun, insan haklarına aykırı bir uygulamanın varlığını öğrenirlerse, bunu ortadan kaldırmanın yollarını ararlar. Karşıtlarından gelen bilgilere değer vermemek diye bir şey söz konusu olamaz."Yasaların biçtiği cezalara, cezaevlerindeki yetersizliklerden, yönetim bozukluklarından doğan birtakım eklemeler yapılması, maddi manevi baskılarla insanlara fazladan acı çektirilmesi çağdaş devlet anlayışıyla kesinlikle bağdaşmaz."Ayrıca yasaları uygulayanların yanılabilecekleri de

Aykırıklar – Memet Fuat

By |Kasım 17th, 2014|

"Günümüzde yazarlığı heves eden gençlerin ilk ürünlerine bakarken duyduğum kaygıları, birkaç kitap yayımlamış, ünlenmiş, göklerde dolaşan yazarları okurken de duyuyorum. Türkçenin bugünkü durumuna ne savaşımlar vererek, nasıl geldiğini bilmiyorlar. Dil üzerinde hiç durup düşünmemişler. Dil nedir, biçem nedir? Sait Faik'in savrukluğunun bile ölçülü biçili olduğunu söyleyenler var. Ne demek istiyorlar?"Düşünen yok..."Bir anadilleri olmasını yazarlık için

Şiirin Saati – John Berger

By |Kasım 17th, 2014|

"Olayları sözcüklerle anlatmak o sözcüklerin duyulacağı ve anlattıkları olayların yargılanacağı umudunu da birlikte getirir. Tanrı tarafından ya da tarih tarafından yargılanacağı umudunu. Her iki durumda da yargı uzak gibi görünür. Oysa hemen yanıbaşımızda olan ve bazen yanlışlıkla yalnızca bir araç sanılan dil, kendisine şiirin seslenmesiyle inatçı ve gizemli bir biçimde, yargısını verir. Bu yargı herhangi

Dostoyevski – Nikolay Aleksandroviç

By |Kasım 17th, 2014|

Bana sorarsınız, insanlar, bir yanda 'Dostoyevskiciler', öte yanda 'ona yabancı olanlar' diye ikiye ayrılır. Daha küçük yaştan felsefe sorunlarının bilincimde yer etmesine onun şu 'lanetli sorunları' neden olmuştu...

Mekanik Gözyaşları – Ataol Behramoğlu

By |Kasım 17th, 2014|

"Sanata estetik haz uyandırmanın ötesinde bir düşündürme işlevi, ahlaksal, öğretsel bir işlev yüklediğimizde, bilimin, felsefenin, siyasanın da alanına giriyoruz demektir. ... Sanatın dili, söylemi, oluşturulma yöntemleri, felsefe, bilim ve siyasanınkinden farklıdır. Konuyu sanat-siyasa kapsamında alırsak, sanatsal dil, en yalın ve dolaysız olduğu durumlarda bile, imgeseldir ve sanatsal yaratma süreçlerinde düşlemin önemli bir işlevi vardır. Siyasanın

Nazım’a Bir Güz Çelengi – Ataol Behramoğlu

By |Kasım 17th, 2014|

İyi bir şair yazar, sanatçı vb. olabilmek için, sosyalist olmak zorunlu mu? Bence böyle bir zorunluluk yok... Ama iyi bir sanatçı olmak için ciddi bir insan olmak gerektiğini, insanın toplumdaki ve yaşamdaki yeriyle ilgili olarak ciddi kaygılar taşımak gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda, insan ve yaşam sevgisinin, sanatsal yaratının temelinde yer alan düşünceler ve duygular olduğunu

Yaşar Kemali Okumak – Erdim Öztokat

By |Kasım 17th, 2014|

Bu kitapta okurlarla Türk ve Fransız araştırmacılarının, bir dünya yazarı olan Yaşar Kemal'i ve yapıtlarını çeşitli açılarından irdeleyen çalışmalrı sunuluyor.Bu araştırmanın temel amacı, Yaşar Kemal'in yapıtlarının uluslararası alanda uyardırdığı yaygın ilginin nedenlerini irdelemektir.Fransa'nın ücra köşesindeki bir ilkokul öğretmeni, İsveç'in Upsala Üniversitesi.'ndeki bir öğrenci, Başkan François Mitterrand ya da Jack Lang, Britanyalı bir balıkçı teknesinin kaptanı

İncelemeler /Memet Fuat – Memet Fuat

By |Kasım 17th, 2014|

Tolstoy sanat yapıtlarını nasıl değerlendiriyordu? Sanatçı tam anlamıyla özgün müdür? Ezra Pound yazarlığın ABC'sini nereden başlatıyordu? Bilim ile sanatın ne ilişkisi olabilir? Mavi Hareketi diye bir akım mı vardı? Yeni Dergi'de hangi şairler yazdı?Hoşgörü bir üstün gücün hoş görmesi midir? 1960 sonrasında siyasa yazını nasıl etkiledi? Bilgeler iyi ile kötü için neler dediler? Bilgeler dün

Karşılıksız Yazılar – Semih Gümüş

By |Kasım 17th, 2014|

"Gelmiş geçmiş eleştirmenlerden hiçbirine benzemeyen bir tutumu var Semih Gümüş'ün Yalnızca roman üzerine yazıyor. daha ilk kitabında, eleştirel yaklaşım sorununu çözmüş: Bilge Karasu'nun Kılavuz7u için yazdıklarını okumak, bunu görmek için yeter.

Şimdi Uzaklardasın – Mehmet M. Doğan

By |Kasım 17th, 2014|

Şimdi Uzaklardasın'ı 90'ların başında yazmaya başladım. Demek en azından 6-7 yıl olmuş. Anı türünün genellikle kısa zamanda ve kolay okunur/yazılır olduğu gibi bir kanı vardır insanların kafasında. Ama benim için böyle olmadı bu. Her yazı için günlerce, bazen haftalarca beklemem gerekti. Neyi? Ben de bilmiyordum, ama her yazı, yazılması için belli bir günü, bir yoğunlaşmayı,

Sanat ve Edebiyat Üzerine – Anatoli Lunaçarski

By |Kasım 17th, 2014|

...Lunaçarski, klasik ve çağdaş edebiyat, resim, müzik ve heykelciliğin çeşitli sorunları üzerine bin beş yüz kadar yazı yazmış, Rus edebiyatı ve Batı Avrupa edebiyatı tarihine ilişkin bir dizi konuşma metni hazırlamış, edebiyat ve esterik sorunları üzerine incelemeler, çağdaş sanat ve politikanın en önemli sorunları konusunda araştırmalar, dünyanın en ünlü sanatçılarıyla ilgili başarılı denemeler kaleme almıştır...

Marksizim Ve Şiir – Kolektif

By |Kasım 17th, 2014|

Marksizm ve Şiir, Aiskhylos ve Atina, Tarih Öncesi Ege ve İlk Filozoflar gibi Antik Çağ Yunan toplumu üzerine yazdığı önemli yapıtları da Türkçeye çevrilmiş olan tanınmış İngiliz araştırmacısı George Thompson'un şiirin kökenini ve günümüze kadar geçirdiği evreleri ele alan kitabı. "Söz ve Büyü", "Ritim ve Çalışma", "Doğaçtan Söyleme ve Esinlenme", "Epik", "Dram Sanatının Evrimi", "Tragedya"

Roman Kitabı – Semih Gümüş

By |Kasım 17th, 2014|

"Zaman'ı durduran,eleştirmenin saati değil gene de... Odasına sığınıp kitapları arasında kaybolabilir artık eleştirmen. Çoklarından daha çok yoracaktır gözlerini, daha çok düşünüp çalışmak zorundadır. Romanın içine çekip götüren derinliğini anlama çabasının güçlükleri ve yazının kendisi ayakta tutmaktadır onu. Karşılıksız bir adayıştır onunki. Hep 'göçüp gitmiş kişiler' ve roman sanatının saygınlığı adına... Ve sorunlardır adam eden adamı:"_

Yaratıcı Deney – C. M. Bowra

By |Kasım 17th, 2014|

İngiliz eleştirmeni C. M. Bowra bu kitabında 20. yüzyılın ilk yarısını resim, heykel, mimarlık ve müzikte önemli bir deneycilik dönemi olarak tanımladıktan sonra şiir alanında Kavafis, Apollinaire, Mayakovski, Pasternak, Eliot,, Lorca ve Alberti gibi ustaların yaratıcı deneylerini inceliyor. Böylece simgecilikle başlayan modernist şiir akımının çeştili ülkelerdeki ortak ve değişik özellkileri kapsamlı bir yöntemle değerelndirilmiş oluyor.

Yasemin Ve Martı – Refik Durbaş

By |Kasım 17th, 2014|

Bu kitapta Refik Durbaş'ın 1983 ile 1991 yılları arasında şiir kitapları üzerine yazdığı yazıların yanı sıra şairlerle yaptığı konuşmalar da yer alıyor. Kimi artık aramızda olmayan şairlerle yapılmış konuşmalar...Bir şairin kaleminden şairlerimizin ve şiirimizin değerlendirilmesine sanaçıların kendi sözleri de ışık tutuyor...Refik Durbaş'ın iki yüzü aşkın yazısı arasından titizlikle seçilmiş bir demet...

Arı Bakış – Turgay Fişekçi

By |Kasım 17th, 2014|

Bu kitapta bir araya gelen yazılar 1996-1997 yıllarında "Cumhuriyet " gazetesinde yayımlandı. Bu yazılarda çoğun, günlük hayatın çevresinde dönen konulardan yola çıktım ama geldiğim yer hep kültür sorunları oldu. Kişisel ve toplumsal davranışlar, oturup kalmaktan yürümeye, yiyip içmekten sevdalanmaya hepsi içinde yaşadığımız kültür ortamının bizdeki yansımaları. Daha aydınlık bir dünyaya giden yolda hayatın her alanını

Vüs’at O.Bener: Kara Anlatı Yazarı – Semih Gümüş

By |Kasım 17th, 2014|

Vüs'at O. Bener anlatısı, Türk yazınında beliren yenilikçi yönsemler içinde en atak olanlardandır. Öncelikle bambaşka bir biçimde kurgulanmış dille tanımlanabilecek olan yenilikçi yazınsal tutumu, kimilerince herhangi bir aykırılık olarak alınmıştır. Nedir ki, yalnızca yapay yeniliklere dayalı bir dil ve anlatım biçimi, yazarı okur önünde çırılçıplak soyarak, değersizlikleri açığa vurur. Oysa Vüs'at O. Bener anlatısı için

Öykünün Bahçesi – Semih Gümüş

By |Kasım 17th, 2014|

Kısa öykü insanın gizleri üstüne bir sanat... Çağdaş insanın yaşamındaki ilmekleri dokur, dokunmuş ilmekleri çözer. Bu, insanın sırıdır - yaşamını anlamlandırıp bambaşka gösterecektir. Gerçeğidir - kendi gerçekliği sandığı şeyden bambaşka bir gerçekliği önüne koyar. Öykü, yazınsal bakımdan insan için böyle bir değer taşır. İnsanın kendisiyle, ötekiyle, farklı olanla çatışmasından ve bunların değerleri arasındaki elektrikten doğar.Yaşamı

Anlatıbilime Giriş – Susana Onega , J.A.Garcia Landa

By |Kasım 17th, 2014|

Bu küçük kitap, insanbilimleri alanında yeni bir disiplin olan Anlatıbilim'in derli toplu bir açıklamasını sunuyor. Aslında kitap, Longman/Critical Reader dizisinden yayımlanan ve Anlatıbilim alanındaki en son araştırmaların ve incelemelerin toplandığı daha geniş kapsamlı bir derlemeye, Susana Onega ve Jose Angel Garcia Landa tarafından yazılan giriş bölümünün çevirisinden oluşuyor. Bu çeviri, Anlatıbilim'in Türkçede doğru ve tam