Destan Dizisi

Ana Sayfa/Destan Dizisi

Manas Destanı – Tuncer Gülensoy

By |Kasım 17th, 2014|

Manas üzerine ilk araştırmaları yazan ünlü Kazak bilim adamı Çoban Valihanov, Manas Destasının şöyle değerlendirmektedir: "Manas Destanı, aynı zamana taşınan ve bir insanın, yani Kahraman Manas'ın çevresinde toplanan Kırgız Efsanelerinin, masallarının, atasözlerinin bir ansiklopedisidir. Bu, bir bozkır "İlyada"sıdır. Bu son derece büyük epopede Kırgızların yaşamı, gelenekleri, coğrafyası, din ve kültür anlayışı ve uluslararası ilişkileri yer

Manas Destanı – Tuncer Gülensoy

By |Kasım 17th, 2014|

Manas üzerine ilk araştırmaları yazan ünlü Kazak bilim adamı Çoban Valihanov, Manas Destasının şöyle değerlendirmektedir: "Manas Destanı, aynı zamana taşınan ve bir insanın, yani Kahraman Manas'ın çevresinde toplanan Kırgız Efsanelerinin, masallarının, atasözlerinin bir ansiklopedisidir. Bu, bir bozkır "İlyada"sıdır. Bu son derece büyük epopede Kırgızların yaşamı, gelenekleri, coğrafyası, din ve kültür anlayışı ve uluslararası ilişkileri yer

Türk Milli Destanı Oğuzlama – Basri Gocul

By |Kasım 17th, 2014|

Yüzyıllarca söylene söylene millî hafızada yer eden destanlar, günün birinde bu işe bir ömür harcayan destan şairleri tarafından manzum hâle getiriliyor. Bu şairler de daha çok meçhul köy öğretmenleri arasından çıkıyor. Bizde de, bir öğretmen olan Basri Gocul genç yaşlarından vefatına kadar kendi millî destanımızı nazma çekmekle uğraştı. Sonunda, ilk defa bir bütün hâlinde Türk

Köroğlu Destanı – Pertev Naili Boratav

By |Kasım 17th, 2014|

Türk halk edebiyatının öncü araştırmacısı Pertev Naili Boratav'ın Köroğlu Destanı, içeriği itibariyle bu konuda yazılmış ilk ve tek eser olma özelliğini taşıyor.Boratav, Köroğlu Destanı'nda Anadolu'dan Orta Asya'ya Köroğlu hakkındaki değişik rivayetleri karşılaştırmış, ek metinlerle bu rivayetler doğrultusunda ortaya çıkan şiirleri de bir araya toplamıştır. Ayrıca, destana etki eden tarihî ve yerel unsurların, Köroğlu'na halkın bakışının,