Din ve Tasavvuf Dizisi

Ana Sayfa/Din ve Tasavvuf Dizisi

Mesnevi Tercümesi 5-6 – Abdülbâki Gölpınarlı

By |Kasım 17th, 2014|

Şark - İslâm Klasik Edebiyâtının eşsiz eserlerinden Mesnevi, yazıldığı târihten itibâren Doğu''da - Batı''da, birçok dillere çevrilmiş, esere şerhler yazılmış, bu kitaptan seçmeler yapılmıştır. Ancak yazılan şerhler, aslî nüshaya dayanılmadan, ana kaynaklara baş vurulmadan, kısacası, bugünkü tahlîl ve intikad metodlarına uyulmadan meydana getirildiğinden, yazıldıkları çağlara hitâb edebilmişlerdir.Abdülbâki Gölpınarlı''nın bu şerhi, bütün mahzurları ortadan kaldırmakta, Mesnevi''yi

Mesnevi Tercümesi 3-4 – Abdülbâki Gölpınarlı

By |Kasım 17th, 2014|

Şark - İslâm Klasik Edebiyâtının eşsiz eserlerindenMesnevi, yazıldığı târihten itibâren şerhler yazılmış, bu kitaptan seçmeler yapılmıştır. Ancak yazılan şerhler, aslî nüshaya dayanılmadan, ana kaynaklara baş vurulmadan, kısacası, bugünkü tahlîl ve intikad metodlarına uyulmadan meydana getirildiğinden, yazıldıkları çağlara hitâb edebilmişlerdir.Abdülbâkiy Gölpınarlı'nın bu şerhi, bütün mahzurları ortadan kaldırmakta, Mesnevi'yi günümüzün anlayışıyla, bugünün okurlarına ve yarına sunmaktadır.

Alevi Bektaşi Nefesleri – Abdülbaki Gölpınarlı

By |Kasım 17th, 2014|

XIII. yüzyıl, Anadolu'da, Türk diliyle meydana gelen edebiyatın bir dönüm, bir ayrım devirler. Bu devirde yetişen ve devirler aşan büyük şair Yunus Emre, bir yandan İran edebiyatından aldığımız kelimelerle örülmüş, aruzla meydana gelmiş şiirlerle, çağdaşı Sultan Veled gibi divan edebiyatını hazırlarken öbür yandan heceyle ve yabancı kelimelerden kaçınarak oldukça katıksız bir Türkçeyle yazdığı şiirlerle halk

Mevlana Celaleddin Mektuplar – Abdülbaki Gölpınarlı

By |Kasım 17th, 2014|

Mevlana Celaleddin Muhammed'in mektuplarını türkçeye çevirmek, böylece Mevlana zincirine bir halka daha eklemek niyetine düşünce aklımıza gelen ilk şey, dostlar tarafından sorulan ilk soru şu oldu:Gerçekten de bu mektuplar, Mevlana Celaleddin'in midir?Bu soruyu cevaplandırmak, mektupları türkçeye çevirmeye, ondan sonra da bunları incelemeye, eleştirmeye bağlıydı. Mektupların türkçeye çevrilmesi az bir zamanda bitti. Bu çalışma sırasında mektuplarda

Mesnevi Tercümesi 1-2 – Abdülbâki Gölpınarlı

By |Kasım 17th, 2014|

Şark - İslâm Klasik Edebiyâtının eşsiz eserlerinden Mesnevi, yazıldığı tarihten itibâren Doğu'da- Batı'da, birçok dillere çevrilmiş, esere şerhler yazılmış, bu kitaptan seçmeler yapılmıştır. Ancak yazılan şerhler, asli nüshaya dayanılmadan, ana kaynaklara baş vurulmadan, kısacası, bugünkü tahlil ve intikad metodlarına uyulmadan meydana getirildiğinden, yazıldıkları çağlara hitâb edebilmişlerdir. Abdülbâkıy Gölpınarlı'nın bu şerhi, bütün mahzurları ortadan kaldırmakta, Mesnevi'yi

İslamlıktan Önce Türk Dili ve Edebiyatı – Nurettin Koç

By |Kasım 17th, 2014|

Göktürk yazısı da denen eski türk yazısı, yalnızca yazıtlar ve kitaplarda kullanılmamıştır. Göktürk döneminde silahlar, paralar, kemer tokaları, taraklar, aynalar, küpeler, bilezikler ve daha başka eşyalar üzerinde de bu yazıya rastlanmaktadır.

İslamlıktan Önce Türk Dili ve Edebiyatı – Nurettin Koç

By |Kasım 17th, 2014|

Göktürk yazısı da denen eski türk yazısı, yalnızca yazıtlar ve kitaplarda kullanılmamıştır. Göktürk döneminde silahlar, paralar, kemer tokaları, taraklar, aynalar, küpeler, bilezikler ve daha başka eşyalar üzerinde de bu yazıya rastlanmaktadır.

Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri – Abdülbaki Gölpınarlı

By |Kasım 17th, 2014|

İçlerinde insanlığı, insani seciyyeyi belirtenleri, kula kul olmamayı öğütleyenleri, hür yaşayışı dile getirenleri var-, ayetlerin, hadislerin meallerini verenleri var, aşırı Batıni inançlarla, asılsız hatta akla-dine aykırı hayallerle yoğrulanları var. Bu son bölüme girenleri de ''Nakl-i küfr, küfr değildir'' diyerek aldık... Dil değişiyor; üzülsek de, istemesek de bu oluyor ve olacak; fakat dünün yazıları da belki

Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri – Abdülbaki Gölpınarlı

By |Kasım 17th, 2014|

İçlerinde insanlığı, insani seciyyeyi belirtenleri, kula kul olmamayı öğütleyenleri, hür yaşayışı dile getirenleri var-, ayetlerin, hadislerin meallerini verenleri var, aşırı Batıni inançlarla, asılsız hatta akla-dine aykırı hayallerle yoğrulanları var. Bu son bölüme girenleri de ''Nakl-i küfr, küfr değildir'' diyerek aldık... Dil değişiyor; üzülsek de, istemesek de bu oluyor ve olacak; fakat dünün yazıları da belki