Kerbela – Hüseyin Algül

By |Kasım 17th, 2014|

"Bir kere Hz. Hasan ile Hüseyin Resûlullah'ın huzurunda oynarlarken Cebrail as gelip Hz. Hüseyin'e işaret ederek “Yâ Muhammed! Senden sonra ümmetin senin şu oğlunu öldürecektir” demiş, bunun üzerine Resûl-i Ekrem teessüründen ağlamış ve çocuğu Hz. Hüseyin'i bağrına basmıştı. Sonra Cebrail as “Yâ Resûlallah! Yanınıza şu toprağı bırakıyorum” demiş. Resûl-i Ekrem, toprağı alıp koklamış, “bu toprakta