Doğu Klasikleri Dizisi

Ana Sayfa/Doğu Klasikleri Dizisi

Amak-ı Hayal – Filibeli Ahmet Hilmi

By |Kasım 17th, 2014|

Bugün gördüklerim, dünkü kaldığı yerden başladı. Bayılmıştım.Benden sonra Aşk aynası da derin bir ah çekerek bayılmış olduğundan onu saraya, beni evime getirmişler. Kendime geldiğimde ihtiyar kâhin üzüntülü gözlerle yüzüme bakıyordu. Kararımı vermiştim. Eğer Aşk Aynası'nın sorularına cevap veremezsem intihar edecektim.Kâhinle birlikte soruları değerlendirdik. Ona, bu sorulara nasıl cevap vereceğimi sordum. Dedi ki:"- Oğlum! Bu sorularn

Amak-ı Hayal – Filibeli Ahmet Hilmi

By |Kasım 17th, 2014|

Bugün gördüklerim, dünkü kaldığı yerden başladı. Bayılmıştım.Benden sonra Aşk aynası da derin bir ah çekerek bayılmış olduğundan onu saraya, beni evime getirmişler. Kendime geldiğimde ihtiyar kâhin üzüntülü gözlerle yüzüme bakıyordu. Kararımı vermiştim. Eğer Aşk Aynası'nın sorularına cevap veremezsem intihar edecektim.Kâhinle birlikte soruları değerlendirdik. Ona, bu sorulara nasıl cevap vereceğimi sordum. Dedi ki:"- Oğlum! Bu sorularn

Divan-ü Lugati”t Türk – Kaşgarlı Mahmud

By |Kasım 17th, 2014|

Divanü Lugat-it Türk, Karahanlı bir Türk bilgini ve edibi olan Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1074 yıllarında kaleme alınmıştır. Döneminin en iyi alimlerinden sayılan Kaşgarlı Mahmud, Lugat kitabı tarzında olan bu eserini, yazdığı dönem içerisinde Arapçanın Türkçeden daha ileri bir dil olduğu savına karşın belki daha da zengin bir dil olduğunu kanıtlamak adına ortaya koymuştur. Kitabın kuruluşunda,

Divan-ü Lugati”t Türk – Kaşgarlı Mahmud

By |Kasım 17th, 2014|

Divanü Lugat-it Türk, Karahanlı bir Türk bilgini ve edibi olan Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1074 yıllarında kaleme alınmıştır. Döneminin en iyi alimlerinden sayılan Kaşgarlı Mahmud, Lugat kitabı tarzında olan bu eserini, yazdığı dönem içerisinde Arapçanın Türkçeden daha ileri bir dil olduğu savına karşın belki daha da zengin bir dil olduğunu kanıtlamak adına ortaya koymuştur. Kitabın kuruluşunda,

Divanü Lügati’t-Türk – Kaşgarlı Mahmud

By |Kasım 17th, 2014|

Dîvâni Lugâti't-Türk'ün yazımına 1072 senesinde başlanmıştır. Asya içlerinden Anadolu'ya kadar uzanan coğrafyada dağınık bir biçimde yaşayan ve gün geçtikçe dünya sahnesinde etkilerini arttıran bu insanların kim olduğu sorusuna bir yanıt olarak yazılan kitap tüm Türk ve Türkmen lehçelerini bir araya getirmek amacıyla çıktığı yolunda, bu halkların yaşayışlarının, inançlarının, mitlerinin ve tarihlerinin tanığı olmuştur. Sayıları "sadece