Peygamber Şehri Mekke – Karl May

By |Kasım 17th, 2014|

"Selâmla beni Mekke el-Mükerreme... Kutsal Mekke!Lebbeyk, Lebbeyk... ben buradayım, buradayım!" Yorgun hacı, uzun ve zahmetli, tehlike dolu hac yolculuğunun ardından sekiz minareyi, el-Haram'ın yüz elli iki minyatür kubbesini ve büyük camiyi uzaktan seyrederken Peygamber'in şehrini böyle selâmlıyor; Allah'ın beyti, Tanrı'nın evi kutsal Kabe'yi... Derken hıçkıra hıçkıra ağlayarak tozlanmış ihramının, hac giysisinin içinde kendini sokağın çamuruna