Edebiyat-Deneme-İnceleme Dizisi

Ana Sayfa/Edebiyat-Deneme-İnceleme Dizisi

Seyyah-ı Beyaban Mehmet Akif – Mehmet Sılay

By |Kasım 17th, 2014|

"...Nasip olursa Nisan ayı içinde İspanya'ya giderek Elhamra harabesini görmek istiyorum. Zannederim çok iyi bir şey olacak. Meşhudatımı yazar, bir manzume vücuda getiririm. Bir Müslüman şairi için o havaliyi, o asarı ziyaret etmemek doğru değil. Mamafih bu niyetimden kimseyi haberdar etme, anlıyor musun?... Hayırlısıyla bu seyahat tahakkuk eder, sonra ihtisasatımı nazma da muvaffak olursam çok