Edebiyatbilim Dizisi

Ana Sayfa/Edebiyatbilim Dizisi

Devrimci Dram Yazarı Georg Büchner – Şara Sayın

By |Kasım 17th, 2014|

Bücher, büyük felsefi ve metafizik sistemlerin ve klasik çağın ideal güzellik anlayışının karşısına sosyal, teknik, ekonomik ve bilimsel gerçeğin en yüksek, en büyük, en kudretli güç olarak çıktığı bir yüzyılın başlangıcında yaşar. Büchner idealizmi, klasik ve romantik çağı arkada bırakmıştır.Bu bakımdan Büchner'in sanatçı olarak yüklendiği görev son derece güç bir görevdir. Büchner'in karşısında çözülmesi kolay

Metinlerle Söyleşi – Şara Sayın

By |Kasım 17th, 2014|

Metinlerle Söyleşi'de kaleme alınan metinlerde alımlama estetiği kuramı çerçevesinde kullanılagelen birçok yeni kavramın Türkçeye kazandırılmasının yanı sıra, düşüncelerin dilselleştirilmesindeki berraklık, yalınlık ve akıcılık birçok yazdıda bilimsellik adına hedeflenen kaotik anlatım biçimi yerine ötekini anlamayı kolaylaştıran bir saydamlığı da beraberinde getirmektedir.Arka Kapak'tan

Gogol – Nikolay Vasilyeviç Gogol

By |Kasım 17th, 2014|

Avrupalı okuyucular, Rus edebiyatında hep Dostoyevski ve Tolstoy'u tercih ederler. Oysa Rus okuyucusu, bu her iki yazarı gölgede bırakan bir başka yazarı, Gogol'ü beğenir. Gogol gaga burunlu, kuş bakışlı, alaycı, ufak tefek bu adam, spontane dehası ile devrinin yazarları arasında asla görülmemiş bir mucizedir. Tüm etkilerden sıyrılıp okuyucuları bir kabus dünyasında gülme ve ıstıraba boğar.Yaşamı,

Yeni Alman Edebiyatı Tarihi – Prof. Dr. Gürsel Aytaç

By |Kasım 17th, 2014|

Alman edebiyat tarihinin 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadarki gelişimini, edebiyat akımları, yazarların hayat hikayeleri ve eserlerini tanıtarak vermeye çalıştığım bu kitabımın ilk baskısı, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları arasında 1973 yılında çıkmıştı. Daha sonra Kültür Bakanlığında ve Gündoğan Yayınevinde yayınlanan "Yeni Alman Edebiyatı Tarihi" üniversite öğrencileri ve edebiyat meraklılarınca benimsendi. Tükenen kitabın yeniden basılması öğrencilerin

Bellek Mekan İmge – Ilgaz Kuruyazıcı

By |Kasım 17th, 2014|

Yazınsal yapıtların yaratılması sürecinde belleğin anımsananla unutulan arasındaki seçtikleriyle kurguladıklarını, zaman ve mekan boyutunda ele alan araştırma ve denemeleri barındırır Bellek, Mekân, İmge. Bunun yanı sıra yazınsal metinlerin çevirileri, çeviribilim, dilbilim ayrıca eğitim ve öğretimdeki sorunları tartışarak oldukça geniş bir yelpazeden "dil"e disiplinlerarası ve kültürlerarası pencereden bakan bir kitap.Bellekteki izler; Zaman, mekan boyutundan yazınsal metinlere

Metin Bilgisi – V. Doğan Günay

By |Kasım 17th, 2014|

Anadil ya da yabancı dil öğretiminin her aşamasında metin kullanımı vardır. Bir gazete haberini ya da burçlarla ilgili bir yazıyı bir kez okuruz, ama bir köşe yazarının düşünce içerikli yazısını ya da bir romanı ikinci kez okumak gerekebilir. Yani "metin" denilen yazıyı iletişim biçiminin içeriği türü, tipi ya da tonu farklıdır. Buna bağlı olarak da

Anlamın Anlatmın Ardında Yorum Kavşağında – Mustafa Durak

By |Kasım 17th, 2014|

Mustafa Durak, "Yorum Kavşağı"nda merceğini bu kez masal , öykü, roman, oyun gibi düz yazılarda gezdiriyor. Yazılar, yazılma tarihine göre değil de türlere göre düzenlenmiştir. "Yakın Okuma"dan "Çağrımsal Okuma"ya geçişi her ne kadar ikisinde yine metne odaklansa da bakışını başka metinlere, metinlerin gerisine de kaydırdığını gösteriyor. Tanıtım Bülteninden