Kitab-ı Dedem Korkut – H. Achmed Schmiede

By |Kasım 17th, 2014|

Dede kitabımız üzerine günümüze kadar yazılanlar çok ama, onlar büyük çoğunluğu ile filolog yazarların kaleminden kağıda intikal etmiş nesneler. Mehmet Fuat Köprülü, Orhan Şaik Gökyay, Fahrettin M. Kırzıoğlu, Faruk Sümer gibi uzmanlardan sonra maalesef, gerek Türkiye ve Azerbaycan'da, gerekse diğer memleketlerde Dede Korkut kitabının tarih dünyası, genellikle bilik dünyası üzerine temel araştırmalar yok gibidir. Böylesine