Deneme Dizisi

Ana Sayfa/Deneme Dizisi

Öylesine Yaşandı – Kemal Siyahhan

By |Kasım 17th, 2014|

Bilmem kuşluk vaktiydi.Soluksuzluktu var olan...Bir ışık yaklaştı beklenen oydu...Tüm görkemiyle geldi. Sonrasında mı?Bir yerlerden damladı sular yeşerdi...Yetmedi..!Herşeye bütün zorluklara rağmen öylesine ölesiye atladılar yaşamaya...Yaşamlar, bir değirmenin öğütüsünde kaybolup gidiyor. Farklı bakış ve akışlarla sadece hayal taşınıyor. Birilerinin üzüntüleri birilerinin sevinci olurken, şu gerçek unutuluyor. Ya sonra...Hikayelerde sonraları aradım.

Anneler Hisseder – Kolektif

By |Kasım 17th, 2014|

Yüreği sevgi dolu çocuklar 'Bir kez istese yavrusu, yüreğini verir anne.' Diye sesleniyor ya… İşte bu eser, yürekleri evlat sevgisiyle yanan annelerimize olan ödenmez borcun bir nebze telafisi düşüncesiyle hazırlandı. Eskiler 'Marifet iltifata tabidir.' Derler. Sizler bu güzel eserleri okudukça ve okuttukça Zambak Yayınları olarak bizlerde sevgi yolunda daha büyük adımlar atmaya gayret edeceğiz. Tanıtım

Kimlik Bulmacası için Kılavuz – Kolektif

By |Kasım 17th, 2014|

"Geçmişte yaşanmış olanlar, gelecekte insan haklarına, azınlıkta kalabilme hakkına daha da çok ihtiyacımız olacağını gösteriyor. Bu aynı zamanda, bir yandan cemaatleşmeye, öte yandan da yığınsallaşmaya ve globalleşmeye karşı, bireyin kendi kimliğini özgürce tanımlama ya da tanımlamama hakkıdır; ister gerçeklik düzleminde olsun, isterse düşsel bir düzlemde..."Kimlik denen bulmacanın peşinde, deneme türünün kaypak sınırlarında dolaşan bir kitap.Arka

Apollinaire ve Faik Bey – Luan Starova

By |Kasım 17th, 2014|

Arnavutluk'ta doğmuş, Galatasaray'da eğitimini tamamlamış Faik Konitza'nın neredeyse altmış yılı sürgünde geçen hayatının çetrefilli yolu, 1903'de ünlü Fransız şair Guillaume Apollinare ile kesişir. Apollinaire ve Faik Konitza'nın arkadaşlıkları, yüzyüze pek az görüşmüş, çok farklı dünyalarda, farklı koşularda yaşamış olmalarına karşın, uzun yıllar sürdürdükleri mektuplaşma alışkanlıkları ve birbirlerine yolladıkları kitaplar, notlar, yazılar sayesinde eşine az rastlanır

İşte İnsan – Azra Erhat

By |Kasım 17th, 2014|

İsa?yı çarmıha gönderme kararını istemeye istemeye verdiğinde ağzından "İşte İnsan" sözcükleri dökülen vali Pontuslu Platus?un yaşadığı sıkışmışlığın, baskının ve çaresizliğin etkisiyle ağzından bilinçsizce dökülen bu sözcükler, insanlığın bin yıldır süregelen ve daha da süregelecek serüvenine tutulmuş bir ayna gibidir. Yazarlığını ve hayatını kültürler yaratan insanın izini sürmeye adayanAzra Erhat, bu kitabında insanın insan olma serüveninin