Hatırat Dizisi

Ana Sayfa/Hatırat Dizisi

İz Bırakanlar – Ünal Bolat

By |Kasım 17th, 2014|

İ.Ü. İktisat Mezunları Cemiyeti, kurulduğu yıldan bu yana, iktisat eğitimine de katkıda bulunmak üzere, bu alanda çalışma yürütenlere tartışma zemini sunan bir platform oluşturmak için çaba harcıyor. Bu işlevi gereği 2000 yılında bu yana "İktisat'ın Dama Taşları" başlığı altında bir dizi seminer düzenliyor.Konularının uzmanı öğretim üyeleri ile izleyenlerin karşılıklı tartışarak, iktisat tarihinde yolculuk yaptıkları bu

Geçmiş Zaman Peşinde Yahut Vaizin Söyledikleri – Nevzat Kösoğlu

By |Kasım 17th, 2014|

Ben İspir kasabasını çocuk gönlümün cenneti olarak bilirim.O günleri anlattım.Sanırım küçük çevrelerde yaşayan herkesin böyle bir cenneti vardır.Bu yüzden yazdıklarımı okurken, birçok ortak duygu ve çağrışımlarımız olduğunu göreceksiniz.O güzellikleri yeniden hatırlayarak paylaşmak ve zaman zaman durup biraz düşünmek, umarım hoşunuza gidecektir.

Tatlı Emeller Acı Hakikatler – Mizancı Mehmed Murad

By |Kasım 17th, 2014|

Yakın tarihimizin önemli olaylarından biri olan 31 Mart Vak'ası'nın mahiyeti hakkında çeşitli görüşler ileri sürülür. Birinci görüşe göre olayı Abdülhamid tertiplemiştir. İkinci görüşe göre olay bir irtica hareketidir. Üçüncüsü, Sultan Abdülhamid'in 13 yıl Dahiliye Nazırlığı'nı yapan Memduh Paşa'nın görüşüdür ki, ola-yı saraylardan birileri tertiplemiştir. Dördüncüsü olay İttihad ve Terraki tarafından düzenlenmiştir....Arka Kapak

Dünden Bugüne Tirebolu – Reyhan Vural

By |Kasım 17th, 2014|

Bu kitabı, değişik konulu parçaların sunulduğu bir sergiyi gezer bigi okuyacaksınız.Buna, anılarla, açıklamalı küçük bir Tirebolu albümü dense de olabilir.

Her Gün Bir Ediple – Refik Ahmet Sevengil

By |Kasım 17th, 2014|

Cumhuriyet'in ilk yıllarını Hüseyin Rahmi Gürpınar, Reşat Nuri Güntekin, Vâlâ Nurettin, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mithat Cemal Kuntay, Ercüment Ekrem Talu gibi dönemin önde gelen simalarından dinlemek isteyenler için keyifli bir eser. Bâb-Âli'nin usta kalemi Refik Ahmet Sevengil'in yaptığı sohbet tadındaki röportajlarda sarf edilen samimi cümleler insanı kavrıyor, mazideki kültür dünyamıza götürüyor… “En büyük şairimiz kimdir?”

Bir Masal Ada Bozcaada – Adalı Yaşar

By |Kasım 17th, 2014|

Karakterle yoğrulmuş, azim sembolü bir baba, dürüstlük, iyi niyet ve çalışkanlığı bünyesinde mezcetmiş bir anne ile Bozcaada'da filizlenen bir aile. Ve bu ailenin; içindeki cevheri mağma bazen kuvvetli, bazen ufak artçı depremlerle yaramazlıklarını dışarı vuran Yaşar'ı, adaşı Yaşar Kemal üslûbunda fevkalâde akıcı, sürükleyici bir ifade zenginliği Cûyibâr ırmak misali anlatımı ile Bozcaada'yı öyle bir tanıyacaksınız

Rus ve İngilizlere Karşı Bir Osmanlı Zabiti – Serezli Mehmed Ragıb

By |Kasım 17th, 2014|

Birinci Dünya Savaşı'nın, hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz cephelerinden biri olan Irak Cephesi'nde yazılan Mülâzım-ı sâni Serezli Mehmed Ragıb Efendi'nin günlüğü 93 yıl sonra gün yüzüne çıkıyor. Serezli Mehmed Ragıb Efendi, İstanbul Polis Teşkilâtı'nda çalışırken savaş patlak veriyor ve kendisi vatanî görevini yapmak üzere üsteğmen olarak Irak Cephesi'ne gidiyor. Önce İran sınırındaki Süleymaniye'de Ruslara

Tirebolu Hikayeleri – Metin Karslı

By |Kasım 17th, 2014|

Eskilerin kullandığı güzel bir söz vardır; "Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür" denir. Bunun anlamı, insan hafızasının eksikliği olan unutkanlığıdır. Bir başka söyleyişle "unutkanlık insan halidir" şeklinde ifade edilir.Bu söz aslında bir saptamanın ötesinde, bizlere uyarıda yapmaktadır. Toplumun unutmaması gereken konuları, hafızalarınıza değil, yazıya dökün demektedir.Yine boşuna söylenmemiştir; "Söz uçar, yazı kalır" diye… Bugün sözler de

Damla Damla Yaşadıklarım – Erol Kılınç

By |Kasım 17th, 2014|

Yaşadıklarımdan bölük pörçük aktardığım şeyler bu kitapta toplandı. Bunları isteyen bir gençlik macerası, isteyen ibretlik işler ve yaşanmışlıklar, isteyen sıradan bir ülkücünün ilk gençliğinden kocamışlığına kadar hayatının şahsî veya davası bakımından kendisince sivri yanları ile sosyal araştırmalar için malzeme olabilecek yönlerinin kaydedildiği bir hatıra defteri telakki ederek okusun… Bilinsin ki, küçük şeyler de olsa, tarihe

Düşler Kenti Tirebolu – Metin Karslı

By |Kasım 17th, 2014|

"Mahmut, son bir kez daha sarıldı sarı saçlı güzel Heleni'ye..Usturama Kayaları'na çarpan azgın dalgaların çıkardığı korkunç uğultular, sanki bu büyük aşkın bir gün biteceğinin işaretiydi. Sevdiğinin ıslanan yanaklarına doluşan gözyaşlarını elleriyle silerken, güzel kızın umutsuz, titrek bakışları, yüreklerinde kopacak ayrılık fırtınasının habercisi gibiydi.Yüzlerce yıl uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan şirin yöremiz Tirebolu'yu eski resimler ve

Yansılar 4 – Cengiz Dağcı

By |Kasım 17th, 2014|

"Yazayım yazmayayım, Yansılar'la geçiyor akşamlarım. Nasıl bitsin, Yansılar benim aşkım, benim oynaşım. Kucak kucağayım onunla. Saçlarını okşuyorum; alnını, dudaklarını, gözlerini öpüyorum. Onun kucağındayken hayatımın bütünlüğüne ve sürekliliğine inanıyorum; üstelik yıllar öncesi terkettiğim yerlere dönüyorum onunla ara ara. Bütün sevdiklerim ellerini uzatıyorlar bana. Ellerimizi tuttuğumuz zamanlarda Yansılar'ın eriyip etime ve canımın içine aktığını hisseder gibi oluyorum.

Yansılar 3 – Cengiz Dağcı

By |Kasım 17th, 2014|

"Kırım'ın hiçbir yerinde görmediğim hüznü ve bırakılmışlığı ben o gün Bahçesaray'da gördüm. Bahçesaray, Bahçesaray olduğu içindi belki, bu hüzün ve bırakılmışlık daha bir belirgin çarpıyordu göze. Sarayın çifte minareli Han Camii; geniş avlusunun orta yerindeki Kırım haritası şeklinde suyu çekilmiş mermer havuz; boş harem odalarının sedirlerinde kalakalmış işlemeli yastıklar, ve sarayın kuytuluğunda Gözyaşı Çeşmesi ölü

Yansılar 1 – Cengiz Dağcı

By |Kasım 17th, 2014|

"İnsanın umutlu olması ne güzel!.. Türkçe isimlerini bilmediğim iki çiçek ektim üç yıl öncesi karşıki çitin dibine. Çiçekçinin verdiği malûmata göre Türk çiçekleriymiş; Türkiye'den getiriliyormuş. Yerden yarım metre kadar yüksek, eğreltileri hatırlatan koyu yeşil yaprakları arasındaki dalların ucunda zurna biçiminde çiçekleri pembemsi kızıl. Bahçemin en güzel bir yerine ektim. Geçen yılın yazı ilk kez çiçeklendiler.

Yansılar 2 – Cengiz Dağcı

By |Kasım 17th, 2014|

"Yansılar'dan söz etmiyorum Regina'ya. Söz etmeye gerek duymuyorum. Ama Regina biliyor. Bu akşam da Yansılar'a gömülü otururken:"Cengiz, sen ölünce senin ruhun hemen Kızıltaş'a dönecek", diyor Regina. Başımı Yansılar'dan kaldırmaksızın, "Bedenimin dönmesini yeğlerdim", diyorum. "Bilinmez, bedenin de döner belki Kızıltaş'a günün birinde", diyor Regina. Ve içim ısınıyor. Hoş bir sıcaklık kaplıyor bedenimi. Bir ara kendi mezarımı

Dünyayı Güzelleştirmek – Beşir Ayvazoğlu

By |Kasım 17th, 2014|

"Cansever Hoca, kaynağını çok aradığı bir hadis-i şerife dayanarak sanatın asıl vazifesinin dünyayı güzelleştirmek olduğunu söyler, estetiğini ve mimarî felsefesini bu görüşe dayandırırdı. İçinde mutlu bir hayat sürebileceğimiz güzel dünyanın, avutucu eğlencelerle değil, şehirleri ve konutları insanın "eşref-i mahlûkat" olduğu göz önüne alınarak yeniden inşa etmek suretiyle kurulabileceğine inanmıştı. Meskenin insanları sadece yağmur ve soğuktan

Kurtuluş Savaşının Hakanı Yahya Galip Bey – Abdurrahman Kaplan

By |Kasım 17th, 2014|

Muazzam, binlerce senelik tarihi olan Türk milletinin hakaretlerle, sırtlanlarla etrafı çevrilmiş bir halde dünyaya geldim. Hayatım zulmetler içinde geçti. En nihayet bu zulmet o kadar kesafet kesbetti ki göz gözü görmez oldu. Vatan, millet harabiye doğru gidiyordu, her tarafı düşmanlarla istilâ edilmiş, Türk milleti harita-i alemden silinmek isteniyordu. O acı günlerde elinde bir meşale bir