Türklerin Müslümanlığa Geçişi – Seyfeddin Aziz

By |Kasım 17th, 2014|

Bu eserde, Karahanlılar'ın Satuk Buğra Han yönetiminde İslamiyeti kabul etmelerinin öyküsünü bulacaksınız.Yerleşik hayat ve tarımda bir hayli ilerlemiş ve şehirler kurmuş olan Karahanlılar'ın, İslamiyete geçen ilk Türk kavmi olması doğaldı.Seyfeddin Aziz, elinizdeki romanda bu tarihsel süreci sınıfsal açıdan tahlil etmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti'nde "Satuk Buğra Han" başlığıyla Uygurca yayımlanan bu eser, özel mülkiyet, sınıflaşma, devlet