Edebiyat Dizisi

Ana Sayfa/Edebiyat Dizisi

Halkların Dünya Tarihi – Chris Harman

By |Kasım 30th, 2014|Tags: , |

Chris Harman, insanlığın, Taş Çağı'ndan Büyük Roma İmparatorluğu'na, Orta Çağ'dan Aydınlanma'ya, Sanayi Devrimi'nden 21. yüzyıla uzanan büyük yürüyüşünü halklar açısından, "aşağıdan" bir tarih çalışmasıyla anlatıyor. Yoğun ve akıcı bu kitap, insanlık tarihinin belli başlı aşamalarını, toplum biçimlerini, siyasal yapılanmaları, savaşları ve sınıf çatışmalarını parlak bir şekilde özetliyor. Tarihin izlediği yolu, sıradan insanların ortak insani hedefler

Abdestli Sözler – Mustafa Baş

By |Kasım 26th, 2014|

Aynı şeyleri okuyan farklı;farklı şeyleri okuyan ise aynı düşünemez .Atasözleri ve özdeyişler toplumların hayata bakışlarını,tecrübelerini,acı ve mutluluklarını ,yani bir bütün olarak hayat algılarını ifade ederler.Pek çok meseleyle ilgili genel bir yargıyı,değerlendirmeyi,uyarı veya dersi çok özlü sözlerle ,herkesin kolaylıkla ifade edebileceği ve hatırında tutabileceği şekilde ortaya koyarlar.Bu yönüyle dünya edebiyatının en seçkin örneklerini oluştururlar.Bunun içinde halk

Şair Evlenmesi – İbrahim Şinasi

By |Kasım 26th, 2014|

19. yüzyıl Osmanlı kültür hayatında, gazeteci misyonuyla Türk entelektüellerine öncülük eden İbrahim Şinasi'nin, Osmanlı toplumundaki aşk algısını ve geleneksel aile kurma yöntemini halk dilinin pratikleriyle tartışmaya açtığı Şair Evlenmesi adlı tiyatro oyunu, Osmanlıca tıpkıbasımı, çeviriyazısı ve metin sözlüğüyle birlikte Çağrı Yayınları'ndan çıktı! İpek Şahbenderoğlu tarafından hazırlanan bu baskıda, eserin Tercümân-ı Ahvâl tefrikası ile kitap baskısı

Yazılamamış Destan – Mehmed Niyazi

By |Kasım 18th, 2014|

-Ey ahali! Binüçyüzdokuslular iki gün sonra askerlik şubesine teslim olacaktır!"Szleriyle Topal Ali'nin yüreğine sanki bir yıldırım düştü. büyük oğlu Süleyman binüçyüzdokuz doğumluydu. Bakışları, dizinden kesilmiş ayağına kaydı. Aziziye Tarabyaları'ndaki kanlı boğuşmadan sonra düşmanı kovalarken bir mermi dizkapağını parçalamıştı!..

Romancı Yönüyle Peyami Safa – Mehmet Tekin , Peyami Safa

By |Kasım 17th, 2014|

Peyami Safa, sadece roman yazarı değil, aynı zamanda "roman sanatı" üzerinde düşünen, bu yönde dikkate değer görüş ve öneriler ileri süren, dolayısıyla kaleme alacağı eserlerini, sağlam temeller üzerine oturtmaya çalışan seçkin bir sanatkârımızdır.Onun, "roman sanatı"na dâir makale, mülâkat, sohbet ve tenkit yazılarını dikkate aldığımızda, şu gerçek ortaya çıkar: Bizde, romanı, sadece telif plânında bırakmayıp "şekil"

Roman Sanatı 1 – Mehmet Tekin

By |Kasım 17th, 2014|

Roman, hem bir türün adı, hem de bir anlatım biçimidir. Modern zamanların bir anlatı türü olan romanın, kendine özgü bir mantığı, kendine özgü bir yapısı ve kurgusu vardır. Bu yönüyle roman, birtakım unsurlarla inşa edilen kurmaca bir yapıya sahiptir. Elinizdeki kitap, romanın söz konusu kurmaca dünyasını şekillendiren unsurları ele almakta, onları, anlam ve işlevleri itibariyle

Ben Bleuyum – Muharrem Sevil

By |Kasım 17th, 2014|

Peki hüznün rengi ne; "gel de birbirimizin kadrini bilelim, çünkü ansızın ayrılacağız birbirimizden..." derken, farsça yazan sevdalı, ne renk vermişti hüzne... bilemedim... bilemedik.. hiç bilemeyeceğiz, belki de...