Kolonyal Çözülme Çağında Oryantalizm – Ali Behdad

By |Kasım 17th, 2014|

Behdad'ın çalışması, Batı'nın "Doğuluları" temsilinin kültürel ve politik anlamlarını incelemek için girdiği entelektüel yolculuğun ürünü olup, kişisel deneyimden yola çıkarak Oryantalizm ve Avrupa koloniciliği arasındaki karmaşık ilişkiyi ele alıyor. Simgeleme ve stereotiplerin gücünü anlamaya yönelik bu girişimde yazar, Oryantalizmin, tarihsel zeminini irdeleyerek neo kolonyalist güç ilişkilerinde neden hâlâ bu kadar üretken bir güç olarak varlığını