Referans Kitaplar Dizisi

Ana Sayfa/Referans Kitaplar Dizisi

Çağdaş Mesnevinin Peşinde – Gökhan Tunç

By |Kasım 17th, 2014|

Nâzım'ın şiirinin de, Sezai Karakoç'un şiirinin de 'büyük' bir şiir olduğu, onların 'farklı' okumalara da açık olduğunun gösterilmesiyle anlaşılacaktır. Gökhan'ın çalışması bu mecrada önemli bir girişimdir.Gökhan'ı bu çalışmasından dolayı yürekten kutluyorum.Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, ŞairGelenekten yararlanma, modern Türk edebiyatının oluşumu ve gelişimi bağlamında irdelenen önemli sorunsallardan. Aşk mesnevilerinin günümüz edebiyatındaki izleri özellikle dikkate

Karınca Huzura Varınca – Dursun Gürlek

By |Kasım 17th, 2014|

Karaların ve denizlerin hakimi Kanuni Sultan Süleyman aynı zamanda "Muhibbi" mahlasını kullanan büyük bir şairdi. Önemsediği, fakat karıncaların bürüdüğü bir ağacı kesmek için Şeyhülislam Ebussuud Efendi'ye bir tezkire yazar ve konuyu sorar: Ağacımı bürüyüptür karınca Günahı var mıdır anı kesinci Şeyhülislam aynı yolda cevap verir: Yarın Mahşer yerine kim varınca Hakkını alır Süleyman'dan karınca Dursun