Beyazperdede ve Sahnede Nazım Hikmet – Oğuz Makal

By |Kasım 17th, 2014|

Çağımızın en büyük sanatçılarından Nazım Hikmet, Türkiye'de çok şairliğiyle tanınır; sinema ve tiyatro adamı Nazım'dan pek söz edilmez. Oysa destanlarına da yansıyan o güçlü ''Gören'' gözün sahibi Nazım, türk şiiri için olduğu kadar türk sineması ve tiyatrosu için de bir kilometre taşıdır.