Samiha Ayverdi Külliyatı

Ana Sayfa/Samiha Ayverdi Külliyatı

Dost – Samiha Ayverdi

By |Kasım 17th, 2014|

"Bugün dünya da, insan da buhran içinde sayıklamakta. İçine gömüldüğü gafletli rüyadan uyanması gerek. Kim uyandıracak? Madde ile ruhun ellerinden tutarak birbirleriyle barıştırıp tek kuvvet haline kim getirecek? İşte Dost da, başı maddeye gömülmüş, olarak gönül körlüğü çeken, amma çektiklerinin de farkında olmayan Ademzade'ye onun için, hayatı boyunca ve her vesile ile seslenmiş, uyarmış. Peygamber

Ezeli Dostlar – Samiha Ayverdi

By |Kasım 17th, 2014|

Yazar, vefâtından sonra neşredilen bu eserinde bizi biz yapan millî ve mânevî değerlerimizi, bu değerleri bir hayat düsturu olarak benimseyen dostların hâtıralarıyla birleştirerek anlatırken memlekete refah, huzur, şevk ve bereket getirecek çârelerin ip uçlarını verir, hedefler gösterir. ...

Ezeli Dostlar – Samiha Ayverdi

By |Kasım 17th, 2014|

Yazar, vefâtından sonra neşredilen bu eserinde bizi biz yapan millî ve mânevî değerlerimizi, bu değerleri bir hayat düsturu olarak benimseyen dostların hâtıralarıyla birleştirerek anlatırken memlekete refah, huzur, şevk ve bereket getirecek çârelerin ip uçlarını verir, hedefler gösterir. ...

İki Aşina – Samiha Ayverdi

By |Kasım 17th, 2014|

Fazlı ve fazileti ile iftihar edilecek bir vatan ve iman adamı olan merhum Nihad Sami Banarlı, bir konuşma esnasında: "Türk evlatları ne zaman Süleymaniye'nin önünden onu gören gözlerle geçer, milli romantizmini, idrak edecek olurlarsa işte o zaman Türkiye kurtuluş ve selamet çağının idrakinin şuurunda olur," diye kisip atmıştır.Şu halde biz de: "Ne imiş bu milli

İki Aşina – Samiha Ayverdi

By |Kasım 17th, 2014|

Fazlı ve fazileti ile iftihar edilecek bir vatan ve iman adamı olan merhum Nihad Sami Banarlı, bir konuşma esnasında: "Türk evlatları ne zaman Süleymaniye'nin önünden onu gören gözlerle geçer, milli romantizmini, idrak edecek olurlarsa işte o zaman Türkiye kurtuluş ve selamet çağının idrakinin şuurunda olur," diye kisip atmıştır.Şu halde biz de: "Ne imiş bu milli

Maveradan Gelen Ses – Hicran Göze

By |Kasım 17th, 2014|

Yaşadığı müddetçe özel hayatını ve şahsiyetini geri planda tutmayı tercih eden mütefekkir yazar Sâmiha Ayverdi´nin doğumunun 100. yılı münâsebetiyle, eserleri ve hakkında yazılanların ışığında hayatının anlatıldığı bir biyografi denemesi

Maveradan Gelen Ses – Hicran Göze

By |Kasım 17th, 2014|

Yaşadığı müddetçe özel hayatını ve şahsiyetini geri planda tutmayı tercih eden mütefekkir yazar Sâmiha Ayverdi´nin doğumunun 100. yılı münâsebetiyle, eserleri ve hakkında yazılanların ışığında hayatının anlatıldığı bir biyografi denemesi

Yaşayan Ölü – Samiha Ayverdi

By |Kasım 17th, 2014|

"Ağacın kıvam bulması meyveyi haber vericidir; ruhun kıvam bulması da hakikati haber vericidir. Şu halde, ruhu hakikatle kıvam bulmuş kimselerdir ki devran onlara ölümsüz bir hayat bahşediyor.Yaşayan, devam eden onlar.. Ölseler de ölmeyen gene onlar!"

Yaşayan Ölü – Samiha Ayverdi

By |Kasım 17th, 2014|

"Ağacın kıvam bulması meyveyi haber vericidir; ruhun kıvam bulması da hakikati haber vericidir. Şu halde, ruhu hakikatle kıvam bulmuş kimselerdir ki devran onlara ölümsüz bir hayat bahşediyor.Yaşayan, devam eden onlar.. Ölseler de ölmeyen gene onlar!"