Çarşamba Sohbetleri Dizisi

Ana Sayfa/Çarşamba Sohbetleri Dizisi

Üstatlar konuşuyor – Altan Deliorman , İskender Pala , Kemal Eraslan , Turan Yazgan , Turgut Cansever , Yılmaz Özakpınar

By |Kasım 17th, 2014|

Bu eser, altı değerli üstadımızın Fikri birikimlerinin mahsulüdür. Burada işlenen konuların her biri, ayrı bir cilt tutacak değerde malûmatı bir araya getirmiştir.Okur, her bir sayfada binlerce kitaptan, o kitaplar üzerinde yapılmış nice nice tefekkürden ve uzun yılların engin tecrübelerinden süzülüp gelen eşsiz bilgileri topluca görme ve edinme imkânına kavuşacaktır.Arka Kapak

Aydınlar Konuşuyor – Mehmed Niyazi , Ahmet Yörük , Fırat Kızıltuğ , Hüsrev Hatemi , Mustafa Erkal , Necdet Yaşar , Orhan Okay

By |Kasım 17th, 2014|

Bu eserde, her biri apayrı bir kıymet olan seçkin aydın ve sanatçılarımızın edebiyattan tarihe, tarihten bilime, bilimden şiire, şiirden musikye bütün kültür hayatımız üzerinde yaptıkları son derece önemli ve oldukça özlü değerlendirmeleri ve gözlemleri bulacaksınız. Ancak ciltlerle ifade edilebilecek fikirlerin bu kitapta doyurucu bir özetle sunulduğuna şahit olacaksınız.Arka Kapak

Bilenler Konuşuyor – Osman Nuri Özpekel , Ahmed Güner Sayar , Arslan Alptekin , Kenan Gürsoy , Mehmet Rıza Bekin , Mustafa Ruhi Şirin , Sait Başer , Selahattin İçli , Semavi Eyice , Servet Kabaklı

By |Kasım 17th, 2014|

Yaşananla düşünülen, hissedilenle fikredilen mühim meseleler bütün canlılığı ve çıplaklığıyla bu eserde gözler önüne seriliyor.Mimariden, felsefeden, sanattan ruhlarda esen musiki dalgalarına kadar okur daldan dala zevkle ve hazla uçuyor.Bilge bilgelik, yaşanan gerçeklik ve müziğin tılsımlı büyüsü bu kitapta bir araya getirildi.Arka Kapak