Çizgi Bilim Serisi

Ana Sayfa/Çizgi Bilim Serisi

Çizgibilim Serisi – Mantık – Sharron Shatil , Dan Cryan

By |Kasım 17th, 2014|

"Sonraki tümce yanlıştır.Önceki tümce doğrudur."İyi de mantık bunun neresinde? Mantık günlük hayatımızın her yerinde; iş toplantısında sunum yaparken veya telefonda derdimizi anlatırken kullandığımız dilde. Politikacıların laflarındaki veya pembe dizilerdeki mantıksızlığı görmemizi sağlayan düşünme şeklimizde. Bilimsel olarak bakarsak, tümdengelen Descartes'ın ve tümevaran Bacon'ın önermelerinde… Dan Cryan ve Sharron Shatil bu büyüleyici bilim dalını, Bill Mayblin'in çizgileriyle,

Çizgibilim Serisi – Marksizm – Marksizm Sınıfları ve Sınıf Mücadelesini Anlamak İçin Çizgibilim – Oscar Zarate , Rupert Woodfin

By |Kasım 17th, 2014|

Karl Marx, Freud ve Darwin ile birlikte 19. yüzyılın sonlarının en etkili düşünürlerinden biriydi. Ama Marx insanların zihinlerinde devrimlere ilham verdiği gibi, milyonlarca insanın hayatını ve tüm dünyanın jeopolitik haritasını kökten dönüştüren devasa siyasi çalkantılara da yol açmıştı.Bu kitapta Marx'ın kendi felsefesine, bu felsefenin Hegel gibi 19. yüzyıl Avrupalı düşünürlerinin kökenlerine ve Marx'ın kapitalizme yönelttiği