İnceleme-Araştırma Dizisi

Ana Sayfa/İnceleme-Araştırma Dizisi

X İlişkiler – Mahmut Çetin

By |Kasım 17th, 2014|

"Şunu söylüyorum uyguladığı teknik öncüdür. Biz bilimde tekniklere bakarız,yönteme bakarız, bu yöntemi Türkiye'de benim tespitlerime göre ilk önceMahmut Çetin kullanmıştır. Bu önemlidir, bunu tespit ediyoruz, ben ona ayrıbir yer veririm…Mahmut Çetin bu disiplinde öncüdür. Gökyüzü mükemmel bir kaynaktır. Çetinölüm ilanlarını ilk kullanan araştırıcıdır; 'Boğaz'daki Aşiret' ve 'Xİlişkiler' kitapları çok önemlidir. Bilimde önemli olan bir tekniği

X İlişkiler – Mahmut Çetin

By |Kasım 17th, 2014|

"Şunu söylüyorum uyguladığı teknik öncüdür. Biz bilimde tekniklere bakarız,yönteme bakarız, bu yöntemi Türkiye'de benim tespitlerime göre ilk önceMahmut Çetin kullanmıştır. Bu önemlidir, bunu tespit ediyoruz, ben ona ayrıbir yer veririm…Mahmut Çetin bu disiplinde öncüdür. Gökyüzü mükemmel bir kaynaktır. Çetinölüm ilanlarını ilk kullanan araştırıcıdır; 'Boğaz'daki Aşiret' ve 'Xİlişkiler' kitapları çok önemlidir. Bilimde önemli olan bir tekniği

Büyük Şifre – Kitab-ı Mukaddes ve Batı Edebiyatı – Northrop Frye

By |Kasım 17th, 2014|

Northrop Frye Büyük Şifre'de Batı edebiyatının bütününde paylaşılan bir arketipler, semboller ve retorik yapısının var olduğunu iddia ederek bu yapının temel referansının Kitab-ı Mukaddes olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Ona göre bu temel metin bütün Batı medeniyetinin tasavvur tecrübesini içine alan bir küçük âlemdir. İddiasının pratik temelini edebiyatta ortaya çıkan sayısız kavramların kökenlerini Kitab-ı Mukaddes'te bularak –örneğin

Züleyha’nın Aşk Derdi – Celal Settari

By |Kasım 17th, 2014|

Tevrat ve Kur'an'da bazı farklılıklarla karşımıza çıkan Yusuf ile Züleyha hikayesi, birçok tefsir kitabında değişik şekilerde yorumlanmış, bazı şairlerin bir eser içinde ya da aynı adla müstakil eserler yazmalarına neden olmuştur. Bu hikaye üzerine gerek Batı'da, gerek Doğu'da, öteden beri bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Son zamanlarda gerçekleştirilen bu çalışmalardan biri de, Yusuf kıssasının birçok bakış açılarıyla