İskender Pala Bütün Eserleri Dizisi

Ana Sayfa/İskender Pala Bütün Eserleri Dizisi

Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Gök kubbenin altında insanın ruhunu soyan kötülükler ve giyindiren aşklar adına...Doğu ak ejder yılında başladı yirmi üç bin yıllık gizem...Uzayın sonsuzluğuna açılan kapıyı keşfe çıkmış bilge rahipler, uğruna topluca can verdikleri bir sırrın, binlerce yıl sonra, bir şair tarafından aşkın derin katmanlarına saklanarak korunacağını bilselerdi...Sirüş başlıklı murassa hançerin kabzasına parmak izlerini bırakanlar, daha avuçlarının sıcaklığı

Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Gök kubbenin altında insanın ruhunu soyan kötülükler ve giyindiren aşklar adına...Doğu ak ejder yılında başladı yirmi üç bin yıllık gizem...Uzayın sonsuzluğuna açılan kapıyı keşfe çıkmış bilge rahipler, uğruna topluca can verdikleri bir sırrın, binlerce yıl sonra, bir şair tarafından aşkın derin katmanlarına saklanarak korunacağını bilselerdi...Sirüş başlıklı murassa hançerin kabzasına parmak izlerini bırakanlar, daha avuçlarının sıcaklığı

Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Gök kubbenin altında insanın ruhunu soyan kötülükler ve giyindiren aşklar adına...Doğu ak ejder yılında başladı yirmi üç bin yıllık gizem...Uzayın sonsuzluğuna açılan kapıyı keşfe çıkmış bilge rahipler, uğruna topluca can verdikleri bir sırrın, binlerce yıl sonra, bir şair tarafından aşkın derin katmanlarına saklanarak korunacağını bilselerdi...Sirüş başlıklı murassa hançerin kabzasına parmak izlerini bırakanlar, daha avuçlarının sıcaklığı

Gözgü – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

İnsaniyetin zaferi, nezaketle kazınabilir. O halde nezaket yoksa görme yok, nezaket yoksa konuşma yok, nezaket yoksa işitme yok ve nezaket yoksa kımıldama yok. Nezaketsiz bakışlardan nezaket yoksunu konuşmalardan, nezaketi bozan dinlemelerden, nezaket kurallarına uymayan davranışlardan bıktık. Artık televizyon ekranlarında nazik beyefendileri ve nazenin hanımefendileri görmek istiyoruz. Meclis'te tartışanların nezaket kurallarını çiğnememelerini, çocuklarımızın nezaket dışılıkla muhatap

Gözgü – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

İnsaniyetin zaferi, nezaketle kazınabilir. O halde nezaket yoksa görme yok, nezaket yoksa konuşma yok, nezaket yoksa işitme yok ve nezaket yoksa kımıldama yok. Nezaketsiz bakışlardan nezaket yoksunu konuşmalardan, nezaketi bozan dinlemelerden, nezaket kurallarına uymayan davranışlardan bıktık. Artık televizyon ekranlarında nazik beyefendileri ve nazenin hanımefendileri görmek istiyoruz. Meclis'te tartışanların nezaket kurallarını çiğnememelerini, çocuklarımızın nezaket dışılıkla muhatap

Hayriyye – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Klasik edebiyatımızın önde gelen temsilcilerinden biri olan Nâbi'nin bu değerli eseri, 1857'de Paris'te Türkçe aslı ve Fransızca tercümesiyle birlikte, Pavet de Courteille tarafından yayınlanmıştı. Milletlerin kültürü, klasik eserlere verilen değer nispetinde yaşar ve yücelir. Hayriye, hikmet şairi Nâbi'nin en tanınmış eseridir. Halep'te iken oğlu Ebü'l Hayr adına telif ettiği bu mesnevi için bir görgü, öğüt

Hayriyye – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Klasik edebiyatımızın önde gelen temsilcilerinden biri olan Nâbi'nin bu değerli eseri, 1857'de Paris'te Türkçe aslı ve Fransızca tercümesiyle birlikte, Pavet de Courteille tarafından yayınlanmıştı. Milletlerin kültürü, klasik eserlere verilen değer nispetinde yaşar ve yücelir. Hayriye, hikmet şairi Nâbi'nin en tanınmış eseridir. Halep'te iken oğlu Ebü'l Hayr adına telif ettiği bu mesnevi için bir görgü, öğüt

Tavan Arası – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Bazı eşyalarımız vardır, önce atmaya kıyamayıp tavan arasına kaldırırız da sonra unuturuz hayal meyal hatırladığımız ve işimize yarayacağına inandığımız bir şeyi aramak için, paslanmaya yüz tutmuş kilidini açarız tavan arasının ve uzun bir ömre ait bütün eski eşyalarımızı orada buluruz, güzel ve çirkin, neşeli ve üzgün... Hemen bir şey alıp çıkmak için girdiğimiz bu yarı

Tavan Arası – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Bazı eşyalarımız vardır, önce atmaya kıyamayıp tavan arasına kaldırırız da sonra unuturuz hayal meyal hatırladığımız ve işimize yarayacağına inandığımız bir şeyi aramak için, paslanmaya yüz tutmuş kilidini açarız tavan arasının ve uzun bir ömre ait bütün eski eşyalarımızı orada buluruz, güzel ve çirkin, neşeli ve üzgün... Hemen bir şey alıp çıkmak için girdiğimiz bu yarı

İki Cihan Arasında 1-Şinasi – İsa Kocakaplan

By |Kasım 17th, 2014|

Ey okuyucu, şayet birgün yolun Taksim'de Gümüşsuyu'na düşerse, sokak aralarında Şinasi'yi hatırlayarak dolaş. Ve sükût ile etrafı dinle... Belki kulağına bir yerlerden onun şu ibretlik mısraları çalınır:Bedbaht ana derler ki elinde cühelânın Kahr olamk için kesb-i kemâl-i hüner eylerBahtsız diye, cahillerin elinde kahrolmak için hüner kazanan kişiye derler.Şinasi, münâcât, ilahiKasideler, gazellerArz-ı muhabbetEşek ile tilki hikâyesiArı

Eşrefoğlu Rumi – Ömür Ceylan

By |Kasım 17th, 2014|

Aşk Harablıklar sever Âşıklar Katrede gizli ummân Dünya nedir dost yoluna Aşkın adeti böyledir İnsandır hakk'ın aynası Garip kuşun macerası Ölüm değil düğün bayramı Âşık geldi âşık gider Ne olacaksa olsun Aşkın zinciri boynuma Derde derman sendedir Sen yetersin cân gerekmez

Şahane Gazeller 1 – Ahmet Paşa, necati, Fuzuli – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Şahane Gazeller 1Ahmet Paşa, Necati, FuzûliSabrım inayetin gibi az ise çoğa sayCevrin gözüm yaşı gibi çok ise aza tut Ahmet PaşaYol eri oldur k'ola yârin ayağı toprağı Eğledin ey gam beni yolumda yalan eyledin NecatiKime kim derdimi izhâr kıldım isteyip derman Özümden bin beter derd ü belâye mübtelâ gördüm Fuzili

Şahane Gazeller 3 – Nabi, Nedim, Şeyh Galib – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Hayâl-i halka-i zülfünle ekşim düşse deryâya Zamân-ı haşre dek girdâb-ber-girdab olur peyda NabiHâl kâfir, zülf kâfir, çeşm kâfir el amânSer-be-ser iklim-i hüsnün kâfiristân oldu hep 8nedimBağlanıp zülfünde bozdum ahdi de peymânı da Çeşmini gördüm unuttum derdi de dermânı da Şeyh Galib

Şahane Gazeller 2 – Baki, Nefi, Naili – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Şahane Gazeller 2Bâki, Nef'î, NailîMinnet Huda'ya evlet-i dünya fenâ bulurBâki kalur sahife-i âlemde adumuz BâkiZülfüne kalsa perişan eylemezdi dilleriAnı da tahrik eden bâd-ı sabâdır n'eylesin Nef'iVerip tezelül-i Mansur'u sâk-ı Arş'a tamâmHudâ Hudâ diyerek pây-ı dâra dek gideriz Naili

Şah ve Sultan – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Tutku...Güzellik...Aşk ve savaş. Sadece gönüllerin değil alınların, kemiklerin ve gözlerin alev alev yandığı savaş.Kahramanlarını, Yavuz Sultan Selim'i de Şah İsmail'i de tarihin merdivenlerinde bir basamak aşağı indiren bir basamak yukarı çıkaran savaş.Çaldıran... Şimdi Çaldıran ne 500 yıl geride ne 500 yıl ileride.Savaş tasında büyücünün gördüğü neydi?Kızılbaşlık!Sünnilik!İktidar hırsı.Aşkın bir çökelti gibi dondurduğu zaman!Korku? Ya o?Yazar biraz

Şah ve Sultan – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Tutku...Güzellik...Aşk ve savaş. Sadece gönüllerin değil alınların, kemiklerin ve gözlerin alev alev yandığı savaş.Kahramanlarını, Yavuz Sultan Selim'i de Şah İsmail'i de tarihin merdivenlerinde bir basamak aşağı indiren bir basamak yukarı çıkaran savaş.Çaldıran... Şimdi Çaldıran ne 500 yıl geride ne 500 yıl ileride.Savaş tasında büyücünün gördüğü neydi?Kızılbaşlık!Sünnilik!İktidar hırsı.Aşkın bir çökelti gibi dondurduğu zaman!Korku? Ya o?Yazar biraz

Muhteşem Şair Muhibbi – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Osmanlı'nın en "Muhteşem" hükümdarıdır o. 46 yıl boyunca dünyanın en büyük imparatorluğunu yönetmiş, bunun on yılı aşkın bölümünü İstanbul'dan uzakta, seferlerde geçirmiş ve nihayet yine bir sefer esnasında vefat etmiş, ömrünü ekseriya at sırtında, karargâh otağında, yolda, muhasarada ve savaşta geçirmiştir.Bu sürede, elbette çok şiir yazmıştır. Şiir yazmıştır, çünkü sözü şiir biçiminde söylemeyi üstün tutmuştur.

Aşkname – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Bütün iyi dilekler ve selamlardan sonra...Dilenciden sultana, köleden efendiyeHânım hey!..Sen ki muhabbet gülistanıma revnak bağışlayanım, efendimsin,Sen ki arzum, emelim, hicranım ve elemimsin,Ayrılığından dolayı yardım dilenmeye takatim yok senden, kapında kendini kaybedenlere gıptayla geçen ömrümde bir takate de ihtiyacım kalmadı artık. Sevgili eşiğinde ölene değil sağ kalana şaşmak gerekir, der bir bilge ama ben senden uzakta,

Aşkname – İskender Pala

By |Kasım 17th, 2014|

Bütün iyi dilekler ve selamlardan sonra...Dilenciden sultana, köleden efendiyeHânım hey!..Sen ki muhabbet gülistanıma revnak bağışlayanım, efendimsin,Sen ki arzum, emelim, hicranım ve elemimsin,Ayrılığından dolayı yardım dilenmeye takatim yok senden, kapında kendini kaybedenlere gıptayla geçen ömrümde bir takate de ihtiyacım kalmadı artık. Sevgili eşiğinde ölene değil sağ kalana şaşmak gerekir, der bir bilge ama ben senden uzakta,