Kitaplar

Kitaplar/

Asteriks – Kleopatra – Rene Goscinny , Albert Uderzo

By |Kasım 17th, 2014|

Milattan önce 50 yılı. Galya tamamen Roma'lıların işgali altındadır... Hemen hemen... Yenilmez Galya'lıların yaşadığı küçük bir köy, işgalcilere hala kafa tutmaktadır. Totoryum, Akvaryum, Toplantıyum ve Laudanyum garnizonlarında görev yapan Roma'lı lejyonerler için hayat hiç de kolay değildir...

Asteriks-Gül ve Kılıç – Rene Goscinny , Albert Uderzo

By |Kasım 17th, 2014|

Milattan önce 50 yılı. Galya tamamen Roma'lıların işgali altındadır... Hemen hemen... Yenilmez Galya'lıların yaşadığı küçük bir köy, işgalcilere hala kafa tutmaktadır. Totoryum, Akvaryum, Toplantıyum ve Laudanyum garnizonlarında görev yapan Roma'lı lejyonerler için hayat hiç de kolay değildir...

Bir Büyücünün Anıları – Friedrick von Norstrand

By |Kasım 17th, 2014|

Büyü sözcüğü yüzyıllardır gizemini sürdürmektedir. Nedir büyü, büyücülük, karabüyü? Gerçek midir bunlar, var mıdır böyle şeyler? Yapılan büyü insan yaşamını ne denli etkilemekte, hatta altüst etmektedir? Batının astroloji bilgisi ile Doğunun gizemi birleşince ne inanılmaz olaylar yaşanıyor, ne acılar çekiliyor.Sizlere sunduğumuz bu kitapta, 'bu tür yaşamlardan kesitler'i bulacak, yaşayacak, ürperecek, hatta dehşete düşeceksiniz...Profesör Sosthenes ile

Palomıno Molero’yu Kim Öldürdü – Mario Vargas Llosa

By |Kasım 17th, 2014|

Palomino Molero'yu Kim Öldürdü? Bir cinayet romanı bu. 1950'lerin Peru'su. Kuzey çöllerinde hava kuvvetlerine ait bir üssün yakınlarında vahşice öldürülmüş bir hava eri bulunur. Bu cinayeti araştırma görevi Teğmen Silva ile yardımcısı Lituma'ya verilmiştir. Lituma için bu cinayet bir dönüm noktası olur, çünkü bu onun kötülükle ilk tanışmasıdır. Cinayeti ortaya çıkarmak, büyük bir tutkuya dönüşür,

Altı Çağdaş No Oyunu – Yukio Mişima

By |Kasım 17th, 2014|

Bu kitaptaki birer perdelik altı No Oyunu, 1950-55 yılları arasında çağdaş oyunlar olarak Tokyo Tiyatrosu'nda sahneye kondu. Doğaldır ki, seyirci bu çağdaşlaştırılmış No Oyunlarından, geleneksel oyunlara göre çok daha etkilenmektedir. Bu altı oyun, çok yetenekli bir dram yazarının zekâsını ve yaratıcı gücünü ortaya koymaktadır. Mişima, özgün oyunlardaki dehşet uyandıran simgesel havayı, çağdaş bir ortam içinde

Silahşörün Gölgesi – Sean O’Casey

By |Kasım 17th, 2014|

İrlanda ulusal tiyatro hareketinin olduğu kadar, İrlanda işçi hareketinin de önde gelen kişilerinden ve çağımızın başlıca drama ustalarından olan O'Casey, günümüzde de çetin bir biçimde süren İrlanda ulusal bağımsızlık mücadelesinin çelişkilerini İrlanda halkı ve insanını çelişkileriyle birlikte yansıtır. O'Casey önemli olan, yalnızca İngiliz birliklerin karşı değil, ama İrlanda içindeki dinsel, toplumsal ve düşsel baskıya karşı

Allahın Ayısı – Eugene O’Neill

By |Kasım 17th, 2014|

1936 Nobel Edebiyat Ödülü'nden başka, 1920, 1921, 1928 ve ölümünden sonra 1957 yılları Pulitzer Ödüllerini de almış olan Eugene O'Neill, tiyatro tarihinde en büyük Amerikan oyun yazarı olarak geçer. Yirminci yüzyılın ilk yarısının düşünce ve çatışmalarını içeren oyunları, modern tiyatronun beklentilerinin bir toplumanı oluşturur. Eugene O'Neill'in " en sevdiğim oyunlarımın başında gelenlerinden " diye nitelendirdiği

Vietnam Efsaneleri – Zakova , Honzak , Müllerova

By |Kasım 17th, 2014|

Vietnam, hem coğrafi hem de kültürel olarak bize uzak bir ülke. Dili kendine özgü bir yapıya sahip. Derler ki Vietnam dilini öğrenmek isteyen kişi şarkı söylemeyi de bilmelidir. Kültürü ise, iki büyük kültür bölgesi olan Hindistan ve Çin'in ortasında bulunması nedeniyle Budacılığın, Taoculuğun, Konfüçyüsçülüğün etkisiyle yoğrulmuş bir kültür.Vietnam'da bugün altmış milyon civarında insan yaşamaktadır. Bunlardan

Sanat ve Toplumsal Hayat – Plehanov

By |Kasım 17th, 2014|

Bu kitabın birinci ve esas bölümünü oluşturan makalelerin yazarı G.V. Plehanov, sosyalist dünya görüşüne dayanan bir sanat teorisinin kurulmasında büyük emeği geçmiş olan bir düşünce adamıdır. Üzerinden uzun yıllar geçmiş bulunmasına rağmen, Plehanov'un bu yazıları, ülkemizde sanat ve edebiyat konusunda yapılan tartışmaların doğru bir sonuca ulaşmasına yarıyacak verimli ipuçları sunmaktadır.İkinci bölümünde ise, J.L. Lecercle ve

Dört Kafadarlar Takımı 30-Ruhlar Kralının Ülkesinde – Thomas Brezina

By |Kasım 17th, 2014|

Ruhlar Kralı kim? Ortaya çıkan ruh gerçekten son Rus Çarı'nın ruhu mu? Yoksa bütün bunlar bir dalavere mi? Kesin olan bir olgu, Ruhlar Çarı'nın Viyana'da bir tiyatroda akıllara durgunluk veren korkunç bir gösteri yapmış olması. Bu gösteri sırasında Aksel ortadan kayboldu. Elde edilen tek iz Moskova'ya gidilmesini gerektiriyor...

Bir Damla Yaş ve Gülümseyiş – Halil Cibran

By |Kasım 17th, 2014|

İki farklı yazın türü olan bu yapıtların ortak özelliği, Cibran'ın görkemli betimlemeleri, derin düşünceleri ve 'kanatlı sözleriyle' insanı başka bir dünyaya, sonsuz bir dinginliğe taşıyor olması. Ayrıca iki yapıtın da 'Giriş' yazıları yazar ve yapıtları hakkında yoğun önemli bilgiler içeriyor.

Rıza Bey’in Polisiye Öyküleri – Çetin Altan

By |Kasım 17th, 2014|

Dünya Edebiyatında polisiye edebiyatın yeri gözardı edilemeyecek bir anaçlıkta. Özellikler gelişmiş toplumlarda yüzbinlerce satan önemli bir bölümü bu dala ait...Az gelişmişlik, "gözlemciliğe", "anı anlatımcılığına" ve "toplumsal gerçekliğe" ayırdığı payı; düşsel yaratıcılığa ve bu arada okuyucuları daha yüreğinden yakalayan ve toplumsal kesitlere insan tiplerlerini daha değişik bir gergef içnde sunan polisiye yapıtlara ayıramıyor...Bizde ise Batı taklidi

Halk Edebiyatına Giriş – Prof.Dr.Şükrü Elçin

By |Kasım 17th, 2014|

... Konumuz olan Halk Edebiyatı, Türk Edebiyatı'nın "bütün"ü içinde geniş halk kütlesi ile tarikat zümrelerinin edebi zevk, düşünce, inanç ve hayat görüşlerini umumiyetle sade bir dille aksettiren anonim veya ferdi eserlerdir.Bu tariften hareketle hazırladığımız Halk Edebiyatına Giriş: Nazım, Anlatım mahsulleri ve Tiyatro olmak üzere, üç grupta toplandı; her gruba bağlı türler hakkında kısa bilgilerle birer

Konak – M.Necati Sepetçioğlu

By |Kasım 17th, 2014|

Sanat adamları ancak yeryüzünü güzelleştirebilmek uğrunda, çirkinde bile mevcut olan bütün güzellikleri insanların gönül gözünde yerleştirmek için çaba sarfetmek mecburiyetindedirler. Yeryüzünün güzelleşmesi dünkü, bugünkü, yarınki çabaların senteziyle olur. Mesele bu üç çabanın sentezini yapabilmek, bugün bütün maddi zenginliklerine rağmen ruh yoksulluğunda bunalan insanlara yarının sentezini gösterebilmektir. Bu böyle olunca da insan ve güzel mefhumları bir

Ordan Burdan Altmış Yılın Ardından – Beki L. Bahar

By |Kasım 17th, 2014|

Eskiciii... Yazı Dünyası'nın eskicisi mi anı yazarı? Toplar toplar, onarır paklar ütüler katlar daha bir yeni durumda da satar... 1926 yılında bir kızın doğuşu umutlandırır mıydı Yahudi ailesini?.. Ankara'ya yerleştiğimizde, gecenin ilerlemiş saatlerinde penceremden gemilerin İstanbul'un o eşsiz Boğazı'ndan süzülüşlerini görür gibi olurdum. Yakınlarınız da olsa başkalarını hayallerinize ortak edebilir misiniz?..2 Eylül 1939 olmalıydı. Toulouse

Kutsal Barış 4 – Hasan İzzettin Dinamo

By |Kasım 17th, 2014|

- Hatay Cumhurbaşkanlığına uygun gördüğünüz bay Tayfur Sökmen, Ankara'dan ziyaretinize gelmiş, size saygılarını sunmak üzere alt katta başbakanınızla konuşuyor.eniden militarize ettirdiğiniz Boğazlardan, hükümetinizin izni ile giren dost devlet savaş gemilerinden bir ikisi dinlendiğiniz sarayın önünde, Savarona'nın yanında sizi selamlayıp demirliyor, bir iki gün konuk kalıp gidiyor.ütün bunlar, sizin yapıtınız. Bunlar, sizin kurduğunuz yuvanın yanlarında uçuşan,

Kutsal İsyan 4 – Hasan İzzettin Dinamo

By |Kasım 17th, 2014|

Bırak hele, o ingiliz subayı şehre girsin! dedi. Şehirde işi Kara Hasan'a anlattı: Efe dedi, ben bir iş yapacağım ki bütün halk seyretsin. Şimdi, bütün çeteyi burada topla ve hazırla. Ben, Mehmet Çavuş'la konakladığı hana gideceğim. siz, bütün kuvvetlerle hanın önünden geçeceksiniz. Geçidin ardı kesilmeden arkadan dolaşıp yine geçeciksin. Yani, bu kuvveti herhalde birkaç bini

Kutsal Barış 1 – Hasan İzzettin Dinamo

By |Kasım 17th, 2014|

Bayındırlık girişimleri ise yakından iş alanına dökülecektir. Bunun sonucunda ülkenin bütün önemli merkezleri az zamanda birbirine demiryolu ile bağlanmış olacaktır. Önemli maden hazineleri açılacaktır. Ülkemizin baştanbaşa harap görünüşünü bayındırlığa çevirmek oalan amacımızın temeltaşları, her yerde gözleri sevinçle parlatacaktır. İşçiler için geniş ve güvenli çalışma alanları ortaya çıkmakta gecikmeyecktir. Tüccarlarımız, yüzlerinin güleceği günden uzak değlidirler. Bu

Kutsal Barış 2 – Hasan İzzettin Dinamo

By |Kasım 17th, 2014|

Eğer hükümet benimsediğimiz şeyin itelenmesinde diretiyorsa bunu biz yapamayız. Düşüne düşüne benim bulduğum yol, İstanbul'daki İtilaf devletleri komiserlerine bildirge gönderip imza yetkisini bizden kaldırmaktır. Bu durumda gerçi bizim için yeryüzünde görülmemiş bir skandal olur. Ancak yurdun yüksek çıkarları, kişi düşüncelerinin üstünde olduğundan ulusal hükümet kanısını uygular. Hükümetten teşekkür beklemiyoruz. İşlerimizin hesaplaşması ulusa ve tarihe bırakılmıştır."smet

Kutsal Barış 3 – Hasan İzzettin Dinamo

By |Kasım 17th, 2014|

Temeli büyük Türk ulusunun ve onun kahraman çocuklarından oluşan büyük ordumuzun vicdanında us ve bilincinden kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve ulusun ruhundan esinlenmiş ilkelerimizin, bir gövdenin ortadan kaldırılmasıyla yıkılabileceğin sanısında bulunanlar çok zayıf beyinli mutsuzlardır. Bu gibi zavallıların, cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde hakettikleri işleme uğramaktan başka nasipleri olamaz.

On YazarÇağdaş Türk Tiyatrosunda – Ayşegül Yüksel

By |Kasım 17th, 2014|

Bu kitapta, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ayşegül Yüksel'in, Çağdaş Türk Tiyatrosu'nu oluşturmada önemli katkıları olmuş 10 oyun yazarına ve onların oyunlarına ilişkin inceleme yazıları bulunuyor. İncelenen yazarların tüm oyunları Memet Baydur hariç ele alınıp, oyun ve yazar üzerine genel bir değerlendirme yapılıyor; oyunların tiyatro sanatımıza kazandırdıkları belirleniyor. Bir bölümü aramızdan

Deja Vu Sendromu Ve Anılarıma Yolculuk – Füsun Önal

By |Kasım 17th, 2014|

Bu; uyanıkken görülen bir rüya...Yıllardır defalarca gördüğüm bir rüya. Bende kalan derin izlerin tekrar tekrar ortaya çıkması bütün bunlar... içimdeki arzuyu doyuran bir "Deja vu" bu.Artık olmayanı, yeniden olmuş gibi görmek.Eskiyi şu andaymış gibi hissetmek.Geçmişi capcanlı bir fotoğraf gibi görmek.Geçmişi yeniden üç boyutlu yaşamak."Deja vu" bu...Unutamadığım iyi ya da kötü anılarımın; sanki beynimde gizlediğim bir